Prata med barn i skolåldern om kroppen

I bästa fall har barn som nått skolåldern redan hunnit få en stark känsla av att kroppen är något värdefullt och som de själva bestämmer över. I bästa fall vet de vem de vill vara nära – och hur de säger nej om något inte känns bra. Men plötsligt gäller nya förutsättningar. De börjar i skolan, får nya kompisar och nya sociala regler uppstår.

Var uppmärksam på förändringar

Då är det bra att vara uppmärksam på förändringar både inom och runt barnet och att passa på att prata med barnet om kroppen och närhet.

Grundbudskapet till barnen är att närhet är något bra! Att det är kul att upptäcka sin kropp tillsammans med andra, att brottas, kramas och känna på varandra. Att vara fysisk med andra – vuxna eller jämnåriga – är utvecklande och värdefullt. Men precis som när vi lär ut värderingar och regler kring till exempel relationer eller konflikter, så behöver vi också lära våra barn om rätt eller fel vad gäller fysisk närhet och sexualitet.

Prata med barnen om:

  • Hjälp barnet att få en sund bild av kroppen, närhet och sexualitet. Komplettera den bild barnet får från andra håll med dina egna perspektiv.
  • Var tydlig med att intimitet är något bra och värdefullt. Förklara samtidigt vad som är olagligt.
  • Prata med barnet om att vuxna och tonåringar känner till lagen men ibland väljer att bryta mot den. 
  • Förklara att det alltid är okej att berätta om något har hänt och att man själv får välja vem man vill prata med.
  • Om du har svårt att hitta rätt tillfälle – passa på och ta upp ämnet då det tas upp på tv, i böcker eller sociala medier som barnet tar del av.

Hjälp oss hjälpa barnen!

Bli månadsgivare

Ge en nyanserad bild av kropp och sexualitet

Barn i 7–9 årsåldern har vanligtvis en uppfattning om att sex finns – information som ofta kommer via syskon, kompisar, internet och andra media om inte vi som föräldrar själva valt att ta upp det. Ofta har de funderingar om kroppen. Varför ser jag ut som jag gör? Är min kropp okej? Vad innebär det egentligen att vara född som olika kön?

För många barn börjar puberteten någonstans mellan åtta och tolv års ålder. Kroppen och de privata områdena förändras. Det kan kännas pirrigt, laddat och ibland pinsamt att prata om, samtidigt som nyfikenheten växer och nya funderingar dyker upp. Genom att bidra med kunskap har vi som vuxna möjlighet att ge barn en sund och nyanserad bild av kroppen och sexualitet.

Förklara skillnaden mellan rätt och fel

Om bilden av fysisk närhet som barnet formar endast baseras på information från media, äldre syskon eller kompisar riskerar den att bli skev. Barn i den här åldern exponeras till exempel ofta för första gången för porr. Vi vuxna behöver ha koll på vad barnen nås av för information och visa att vi vill och kan lyssna och prata om detta, att vi är ”pratbara”. För att ett barn ska vilja öppna sig och dela personliga funderingar behöver vi vuxna visa att vi är villiga och klarar av att samtala om kroppen och sex.

I samtal med barn om sexualitet och intimitet kan du som vuxen förklara hur ett felaktigt beteende kan se ut. Om någon vill titta på eller röra vid dina privata kroppsdelar, eller vill att du ska titta och röra vid dem, utan att du själv vill eller förstår, så är det fel och förbjudet.

Det är ok att berätta!

Poängtera att det är ovanligt, men att det kan hända, och att vuxna vet att det är olagligt. Nämn också att den personen inte behöver vara en vuxen, utan att det lika gärna kan vara en ungdom eller ett annat barn. Försäkra barnet om att det är okej att berätta. Om någon gör så eller försöker göra så med dig, så ska du veta att du får berätta det för mig eller någon annan vuxen. Nämn gärna att det finns många olika vuxna att prata med, som exempelvis en släkting, någon i skolan eller någon annan som barnet litar på. Det är upp till barnet att välja.

Poängtera gärna att det aldrig är barnets fel eller ansvar om det händer något. Barn är ofta lojala och vill inte att andra ska råka illa ut. Försäkra därför barnet om att den som beter sig på ett dåligt sätt kan få hjälp. Personer som gör så mot barn kan få hjälp att sluta.

Lyft ämnet

Det kan kännas besvärligt att prata om den här typen av frågor och att hitta rätt tillfälle. Ett tips är att ta upp samtalsämnet i samband med att media rapporterar om det. Som när det rapporteras om en händelse där barn blivit kontaktade med sexförslag via nätet eller situationer där barn har blivit utsatta för sexuella kränkningar eller övergrepp.

Fråga om barnet har hört talas om händelsen och vad barnet i så fall
tänker om det. Oavsett om barnet gjort det eller inte, har du som vuxen möjlighet att uttrycka dina tankar och komma in på samtalsämnet utan att det känns onaturligt.