Utvärderingsstudie av Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Det finns som skolmaterial och snart även som ett digitalt spel.

Innehållet i Stopp! Min kropp! relaterar väl till de nya skrivningarna i Lgr22 om samtycke och relationer och kan därmed användas för att adressera sex och samlevnadsundervisningens nya fokus. 

Nu ska Stopp! Min kropp! skolmaterial och det kommande digitala spelet utvärderas.

Rädda barnen gör detta i samarbete med forskare från Karlstads universitet. Syftet är att undersöka om barn i årskurs 2 och 3 får ökad kunskap om känslor, kropp, övergrepp, samtycke, hemligheter och säkerhet online genom att jobba med ”Stopp! Min kropp!” i skolan.

Vi söker klasser med elever som ännu inte jobbat med Stopp! Min kropp!

Studien går till såhär: 

Elever i årskurs 2 och 3 kommer att få svara på frågor i ett digitalt frågeformulär, under närvaro av forskningsteamet. Därefter får eleverna under ledning av lärare arbeta med skolmaterial och/eller spel inom ramen för skolans ordinarie undervisning under ungefär sex veckor (totalt ca nio timmar). Sedan får eleverna besvara frågorna igen. Detta kommer ske under hösten 2024. De lärare som medverkar kommer att få utbildning och vägledning i hur man kan jobba med skolmaterial och spel. Studien har forskningsetiskt godkännande.  

Spelet och utvärderingen är delvis finansierat av Childhood Foundation.

Vill ni vara kontrollgrupp ?

Det finns också möjlighet att vara med i en kontrollgrupp för er som vill delta i studien men inte har möjlighet att arbeta med Stopp! Min kropp! under hösten. Det innebär att forskarteamet kommer på två korta besök under hösten där barnen svarar på frågor i ett digitalt frågeverktyg. Ni kommer därefter att erbjudas workshops under våren 2025 med den intervention som visat sig ge bäst resultat.

Är du och din skola intresserad av att medverka?

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta ansvariga nedan.

Fyll i detta korta formulär

Frågor? Kontakta:

Evelina Landstedt, universitetslektor, Karlstads universitet, evelina.landstedt@kau.se
Anna Vikgren, leg psykolog, Rädda Barnen, anna.vikgren@rb.se