STOPP! MIN KROPP! – EN KUL OCH VIKTIG BOK FÖR BARN

Stopp! Min kropp!-boken för lågstadiet handlar om pirriga känslor, fotboll och bra hemlisar. Det är en angelägen och lättläst bok om integritet och samtycke för barn. Boken består av olika teman med spännande berättelser och kluriga fakta och frågor där barn och vuxna kan prata om bokens budskap tillsammans.

Stopp! Min kropp! är ett rikskänt begrepp bland både barn och vuxna - ändå har det saknats förklaringar som talar direkt till barnen om det viktiga innehållet. Tills nu. I den här boken kan barn själva läsa om känsliga ämnen på ett lätthanterligt sätt, och kan fungera som ett utmärkt diskussionsunderlag i klassrummet.

Köp boken och stötta Rädda Barnens verksamhet

Boken ges ut av Bonnier Carlsen och Rädda Barnen och en del av intäkterna går till Rädda Barnens fortsatta arbete för barn som utsätts för våld och övergrepp.

Stopp! Min kropp!-boken riktar sig till barn i lågstadiet, 6–9 år, och är skriven av Henrik Backberg och Hanna Thermaenius.

Boken finns att köpa hos bland annat Adlibris och Bokus.

Stopp! Min kropp! - boken består av fem berättelser på fem teman. Varje tema är fristående och består av en lättläst berättelse och kluriga fakta- och frågeuppslag där barn och vuxna kan interagera med bokens budskap.

Bokens teman:

  • Lätta och jobbiga känslor
  • Min alldeles egna kropp
  • Stopp! Min kropp!
  • Det här är förbjudet!
  • Bra och dåliga hemligheter
Barn som varit med om våld och övergrepp dröjer ofta en lång tid med att berätta. Deras egen förklaring är ofta ”Jag visste inte vad jag skulle säga". 

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.