Stopp! Min kropp!

Workshop i Stopp! Min kropp! ger förutsättningar för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn att känna sig trygga i hur man kan använda sig av Rädda Barnens material i Stopp! Min kropp!

Syfte med workshopen

Stopp! Min kropp! är ett material som syftar till att öppna upp för samtal om kroppen, gränser, samtycke och sexuella övergrepp för alla barn och vuxna. Syftet med workshop i Stopp! Min kropp! är att stötta viktiga vuxna att på ett konkret sätt implementera Stopp! Min kropp! som ett förhållningssätt snarare än enstaka samtal och på så sätt säkerställa barns rätt att få kunskap om sin kropp och sina rättigheter kopplade till den (Barnkonventionen art 12).

Beskrivning av workshop i Stopp! Min kropp!

Barn behöver så tidigt som möjligt bli medvetna om kroppens värde, lära sig om kroppens funktioner, positiv beröring och om rätten att säga ja och nej. På så sätt får de en trygghet och en känsla för vad som känns bra och rätt, både nu och senare i livet. Till detta behöver barn trygga och modiga vuxna som kan prata med barn om kroppen, gränser och som kan hjälpa barn att berätta om någon gör något mot deras kropp som de inte gillar eller förstår. 

Workshopen ger förutsättningar för viktiga vuxna att känna sig trygga i hur de i sin vardag tillsammans med barn på ett tydligt och enkelt sätt kan förmedla vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov. Detta sker genom att deltagarna under workshopen aktivt får jobba med att omsätta materialet i en egen handlingsplan. Workshopen lyfter också viktiga aspekter för vuxna att tänka på vid upplevd oro för ett barn.

Ur innehållet:

  • Stopp! Min kropp! och Barnkonventionen
  • Genomgång av Rädda Barnens material Stopp! Min kropp!
  • Stöd i implementering av Stopp! Min kropp!
  • Vägledning vid oro för ett barn
  • Praktisk övning och gruppsamtal

Så bra att få det serverat så tydligt och inspirerande! Det kändes enkelt och lätt att efteråt ladda ner materialet och börja använda det

För vem?

Skolpersonal som i sin vardag möter barn. Utbildningen är skapad i två versioner, en för förskola och en för lågstadiet.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till din arbetsplats eller annan lokal på orten.

Antal deltagare:
Minst 10 personer, max 35 personer.

Längd:
Workshop i Stopp! Min kropp! är 3 h lång.

I höst är Stopp! Min Kropp!-veckan tillbaka!

Rädda Barnen vill att förskolor, lågstadier, föreningsliv och viktiga vuxna ska jobba med Stopp! Min kropp! året om. Men den 14–20 oktober lyfter vi temat lite extra för att uppmuntra till samtal om kroppen, känslor och gränser. Och för att barn alltid ska känna sig trygga med att berätta för vuxna om något inte känns bra.

Läs mer och skriv upp dig på intresselistan här.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se 

Man har ingen tid till att själv leta efter information. Tack vare workshopen har vi nu kommit igång och jobbar nu aktivt med materialet