Seminarier från Stopp! Min kropp! - veckan 2021

Under den 20-23 september släpptes fyra digitala seminarier för vuxna med fokus på olika ämnen.

Lyssna när Rädda Barnen delar med sig av kunskap och erfarenheter och samtalar med olika samhällsaktörer och experter.

Seminarium 1: Att prata med barn om kroppen, gränser och samtycke

Hur kan vi kan prata med barn i olika åldrar om vad som är okej och inte och hur ser vi till att de som utsätts för övergrepp får hjälp? Samtal om hur enskilda vuxna och samhället i stort kan arbeta på ett bättre sätt för att förebygga, upptäcka och hantera våld och sexuella övergrepp mot barn.

Maria Dufva, kriminolog och författare
Ida Östensson, ordförande Make Equal
Hanna Thermaenius, psykolog Rädda Barnen

Seminarium 2: Att jobba i skolan med kroppen och gränser

Vilket ansvar har skolan när det gäller att prata om kroppen, känslor och gränser? Samtal om möjligheter att aktivt arbeta med att göra dessa ämnen pratbara i skolan samt diskussioner kring eventuella utmaningar och vad som kan vara till hjälp i arbetet.

Adrian Forssander, Undervisningsråd, Skolverket
Evelina Plantin, Skolkurator vid centrala barn- och elevhälsan i Sundbyberg samt driver Skolkuratorpodden – Mer än bara prat
Sara Skoog, socionom och psykoterapeut Rädda Barnen

Seminarium 3: Att skydda barn från våld och övergrepp på nätet

Hur ger vi barn de verktyg de behöver för att orientera sig på ett tryggt sätt i en värld online? Samtal om hur vuxna kan göra sig tillgängliga för barn, vad vuxna kan göra om barn blir utsatta och vad som egentligen är lagligt och inte.

Isabella Kim, barnrättsjurist Ecpat
Lena Larsson, kriminalinspektör internetrelaterade sexualbrott mot barn (ISÖB)
Anna Vikgren, psykolog Rädda Barnen

Seminarium 4: Hur skapar vi en trygg idrott och fritid?

Trots genomtänkta värdegrunder och engagerade ledare så förekommer det att barn och unga blir utsatta för våld och övergrepp, både inom och utanför föreningslivet. Samtal om hur viktiga vuxna kan göra ämnet om våld pratbart och därmed bidra till att barn och unga vågar berätta om något har hänt. 

Under seminariet premiärvisas den nya filmen Stopp! Min kropp! – på fritiden. En film för barn 7-12 år som ska underlätta för ledare att prata om kroppen, gränser och samtycke.

Camilla Altéus, Klubbchef Alvik Basket
Helene Olsson, nationellt verksamhetsansvarig våld Rädda Barnen

Martin Mutumba, lärare och fd fotbollsspelare modererar samtliga seminarier.