Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Vuxna har en viktig roll för barns psykiska hälsa. Att vi vuxna finns där, lyssnar, försöker förstå och ger det stöd vi kan, är värdefullt. Vi har stora möjligheter att påverka, men ibland är det kanske svårt att veta hur vi ska tänka och göra.

Forskning visar att barn och unga som får kunskap om psykisk hälsa också mår bättre. Därför är det viktigt att unga får lära sig om hur de själva fungerar och hur de kan ta hand om sitt egna mående. Då minskar risken att utveckla psykisk ohälsa. 

I Blandade känslor hittar du:

  • En lättillgänglig vägledning för vuxna med konkreta tips och råd om barn och unga i alla åldersgrupper (018år)
  • Faktablad för vuxna om friskfaktorer för att stärka barns förutsättningar att må bra
  • Faktablad med roliga övningar för barn 912 år

Kunskap om psykisk hälsa hos barn (018 år)

Blandade Känslor  vägledning om barn och ungas psykiska hälsa innehåller konkreta tips och råd för att stärka skyddsfaktorer i alla åldersgrupper. Den kan kombineras med faktablad om friskfaktorer för vuxna som möter barn i sitt arbete eller på sin fritid, och kan användas både i såväl skolan och hemmet som inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. 

Fokus är att lyfta de skyddande faktorer som främjar god psykisk hälsa. Materialet har tagits fram för att passa alla barn oavsett bakgrund och erfarenheter och vägledningen omfattar barn och unga 018år.

Blandade känslor – vägledning

I vägledningen Blandade känslor  finns information och konkreta tips på hur du kan tänka och göra i rollen som viktig vuxen för barn i din närhet. 

Ladda ned vägledning

Faktablad om friskfaktorer

Läs om de fem friskfaktorerna för psykisk hälsa hos barn och unga i alla åldrar: trygga vuxna, vanor i vardagen, delaktighet, prata om känslor samt möta starka känslor.

Ladda ned faktablad

Sammanfattning Blandade känslor

Fem skyddande faktorer för barns psykiska hälsa – överblick och introduktion

Ladda ned sammanfattning

Blandade känslor  för barn 912 år

Barnmaterialet ger barnen kunskap och språk kring känslor och mående och på ett lekfullt vis. Arbetsmaterialet bidrar till att öka barn och ungas förståelse för sig själva och sina känslor. Med övningarna får de sätta ord på känslor, lära sig vad som är viktigt att tänka på för att må bra samt vart man kan vända sig till om man ändå skulle må dåligt.  

Faktablad med övningar för barn

Skriv ut faktabladen med övningar om känslor, jobbiga händelser, bra vanor, och vad man kan göra för att må bra.

Ladda ned övningar