Skolmaterial – Kärleken är fri

Här finns förslag på lektioner, material och olika fallbeskrivningar som kan användas i undervisningen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolan ska förmedla att alla har rätt till sin egen kropp, sin sexualitet och utveckling och att alla som är utsatta har rätt till stöd, hjälp och skydd. Det är också viktigt att eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera över vad hedersrelaterat förtryck och våld kan få för konsekvenser.  

Lektionsförslag

Förslag från lärare på lektioner som tar upp hedersrelaterade normer:

Fallbeskrivningar om hedersvåld och förtryck

Fallbeskrivningarna är tagna från verkliga livet och har avidentifierats. Använd fallen i undervisningen eller som utgångspunkt för diskussioner med kollegor. Det finns färdiga diskussionsfrågor att använda till varje fall.

 Övningar i klassrummet

Här finns förslag på övningar som kan användas i klassrummet:

Informationsfilmer om heder

hedersfortryck.se finns filmer för barn och unga, yrkesverksamma och vårdnadshavare:

Filmen "Ung, modig och ofri" utgår från två unga tjejer som har upplevt begränsningar och förtryck under sin uppväxt. De har båda lämnat sina familjer och berättar hur de har bemötts av myndigheter. I filmen intervjuas även aktörer från olika verksamheter om hur de arbetar med och bemöter hedersförtryck.

Stödmaterial 

Läs mer om stödmaterialet här  (pdf)

Hjälp barn och unga att hitta rätt stöd

För att barn och ungdomar ska våga söka hjälp så måste de veta att hjälpen finns samt var den finns. Dessa två affischer är fria att ladda ner och skriva ut för att sätta upp i miljöer där barn och ungdomar befinner sig, till exempel i skola, biliotek och sporthall samt på fritids och fritidsgård. Ett tips är sätta upp affischerna på insidan av toalettdörren, där man kan läsa dem ifred.

Har du några frågor kring affischerna eller vårt arbete, kontakta oss på karlekenarfri@rb.se

Affisch Kärleken är fri stödchatt

Ladda ned affischen med information om stödchatten Kärleken är fri – Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned

Affisch Rädda Barnens material

Ladda ned affischen om Rädda Barnens material om hedersrelaterat våld och förtryck

Ladda ned

Affischen Värt att veta

Ladda ned affischen Värt att veta med kontaktuppgifter till olika stödlinjer för barn och ungdomar.

Ladda ned