Kärleken är fri - För dig som vuxen

Som vuxen spelar du en viktig roll för att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du lära dig hur hedersrelaterade normer påverkar barn och ungas liv, hjälp att tolka signaler, handlingsplaner och lektionsförslag.