Hit kan du vända dig om du behöver hjälp

Mår du dåligt, har du blivit illa behandlad eller har dina rättigheter kränkts? Då finns det hjälp att få!

Är det akut? Blir du slagen eller hotad, ring i så fall polisen på 112.

Förutom de nedanstående stöd- och hjälpinstanserna har varje kommun ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa våldsutsatta. Det går därför även att kontakta polisen i din kommun, socialtjänsten eller en skolsköterska/kurator på skolan.

Chatten Kärleken är fri

Chatten Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ungdom. Du kan prata med oss om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning. Välkommen att chatta med oss!

Öppettiderna är tisdag-torsdag kl.13.00–15.00 och måndag–torsdag och söndag kl.19.00–21.00.

Läs mer om chatten

BRIS

BRIS är en organisation som bistår barn som far illa och utgår från deras behov. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med vuxna på BRIS. Det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Barnens Hjälptelefon och BRIS betalar samtalet. Alla vuxna på Barnens Hjälptelefon har tystnadsplikt.
Barnens Hjälptelefon: 116 111
Webbplats: bris.se

Kvinno- och tjejjourer

Hos tjej- och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla har tystnadsplikt. Kvinnojourer har också ett skyddat boende där man kan bo i hemlighet om man akut måste lämna sin familj eller partner.

Sveriges kvinnojourers riksförbund Unizon: unizon.se
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: roks.se
Om du vill chatta: www.ungasjourer.se och Roks tjejjourer

UMO, Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga 13-25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
Webbplats: umo.se

Linna-mottagningen

Linna-mottagningen har öppen mottagning för ungdomar 13-25 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot eller våld.
Jourtelefon: 020-40 70 40
Webbplats: kvinnonet.net

Elektra

Elektras vision är att ingen skall leva under våld och förtryck i hederns namn. Elektra arbetar för att unga ska veta vad hedersproblematik faktiskt är, att de har rätt att välja sina liv, att de ska känna till det stöd som faktiskt finns och våga använda det. Elektra stärker även unga som själva lever med hedersproblematik att bli aktörer för demokrati och rättigheter och därmed förebilder för andra unga.
Webbplats: elektra.fryshuset.se

RFSL

RFSL och RFSL Ungdom har många stödverksamheter över landet. Det handlar om individuellt samtalsstöd, Newcomers och testning. Här hittar du kontaktuppgifter till dem samlade.
Webbplats: Stöd via RFSL och RFSL Ungdom - RFSL : RFSL

Röda Korsets ungdomsförbund

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund.  Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med dem. Där är du anonym och de som svarar i chatten är också det. De som svarar är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns där för dig när du behöver det. 
Webbplatswww.jourhavandekompis.se

 

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya är en kvinno- och tjejjour med lång erfarenhet av att särskilt möta kvinnor med utländsk härkomst och kvinnor med muslimsk bakgrund. De har en jourtelefon samt en kanslitelefon via vilka de erbjuder råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till personer utsatta för våld i nära relation. Anhöriga, arbetskollegor och vänner är även välkomna att söka stöd och myndighetspersoner är välkomna att konsultera. Somaya erbjuder platser på skyddade boenden vid behov. De talar flera olika språk.
Telefon för hjälpsökande: 020-81 82 83
Telefon till kansli: 08-760 96 11
Telefon till bakjour dygnet runt: 08-120 165 00
Telefon till verksamhetschef: 076-276 20 11
Webbplats: somaya.se

Nationella kvinnofridslinjen

Nationellt stöd och hjälptelefon öppen dygnet runt. Du ringer gratis och har rätt att vara anonym. Det finns möjlighet till stöd på olika språk. Det går att dölja att du besökt deras webbplats.
Jourtelefon: 020-50 50 50
Webbplats: kvinnofridslinjen.se

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Om du eller någon du känner lever under hedersrelaterat förtryck och våld eller riskerar att bli bortgift, då kan du kontakta GAPF och få hjälp. Det kostar inget och de har tystnadsplikt.
Telefon (kontor): 08-711 60 32 Mobil: 070-441 10 75
E-post: kontakt@gapf.se
Webbplats: gapf.se

1000 Möjligheter

Stiftelsen 1000 Möjligheter driver två olika stödverksamheter där unga kan chatta anonymt: 

Ungarelationer.se, är till för den som har erfarenheter av våld i nära relation – oavsett om man själv är utsatt, är den som utsätter någon eller är en orolig kompis.

Ellencentret, vänder sig till den som har erfarenheter av ha sex mot ersättning eller sex som självskadebeteende.

1000 Möjligheter har också en mottagning i Stockholm där man kan få träffa en psykolog.

Webbplats: 1000 Möjligheter

Jag vill veta

jagvillveta.se är en informationsplattform om vilka rättigheter man var när det begås brott. Det finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Det finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.
Webbplats: jagvillveta.se

Föreningen tillsammans

Föreningen tillsammans är en plattform för människor som utsatts för sexuellt våld att hitta styrka och tillsammans med andra i liknande situation sprida kunskap och information om sexuellt våld. Föreningen erbjuder föreläsningar till skolor, företag, myndigheter och organisationer. Föreningen Tillsammans erbjuder även stöd till dig som utsatts för sexuellt våld. De har en mejl dit du kan mejla när som helst om du vill skriva av dig, och de svarar alltid. Föreningen har även ett mentorskapsprogram där du som utsatts för sexuellt våld kan få en mentor som har egna erfarenheter av sexuellt våld och som finns där för att lyssna och stötta dig i din process. Det finns även en stödgrupp som träffas varannan vecka. Stödgruppen är öppen för alla som utsatts för sexuellt våld, oavsett hur och när, och gruppen leds av en ledare från Föreningen Tillsammans.
Webbplats: foreningentillsammans.se

Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum. Det är ett samarbetscentrum där flera myndigheter arbetar tillsammans under ett och samma tak. På Origo finns både kunskap och spetskompetens. Alla som jobbar på centret känner till hederskulturen och det hedersrelaterade förtrycket. De vet vad som gäller och du kan tala fritt. Origo finns också som ett stöd för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. Det är gratis att ringa Origo, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen
Ring 020-25 30 00
Mejl: origo@stockholm.se
Webbplats: origostockholm.se

TRIS – tjejers rätt i samhället

TRIS- tjejers rätt i samhället är en tjej- och kvinnojour som hjälper personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har en nationella jourtelefon dit du kan vända dig anonymt för att få stöd och råd både som yrkesverksam och som hjälpsökande. Jouren är öppen alla vardagar mellan 9.00- 17.00. Madickengården är TRIS skyddade boende som vänder sig till kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par över 18 år, medföljande barn samt HBTQ-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som är i behov av skyddat boende.
Jourtelefon: 0774- 40 66 00
Mejl: info@tris.se
Webbplats: tris.se

För killar

Idag finns det fler ideella föreningar och stödverksamheter för killar. Om du som kille vill eller behöver prata med någon då kan du anonymt ta kontakt med någon av dessa. Nedan finns tips om vilka du kan vända dig till:

Killar.se

Killfrågor är en sida där killar, eller de som känner sig som killar i åldern 10-18 år, kan mejla och chatta med deras pratkompisar (vuxna utbildade volontärer) om vad de vill, stort och smått. En av tankarna bakom sidan är att killar, liksom tjejer, möter många förväntningar på hur de ska vara i samhället, och killar.se vill vara ett forum där killar kan prata om hur det är att vara kille, och där killar uppmuntras att göra jämställda handlingar!
Webbplats: www.killar.se