Frågor och svar om heder

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hedersförtryck.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär att den som gör dig illa är en av dina allra närmaste, det vill säga släkten och familjen. Det är aldrig ditt fel om någon annan kränker eller tar ifrån dig dina rättigheter - du har rätt att vara trygg och att få stöd om du behöver. Du kan alltid kontakta vår stödchatt om du har frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Här kan du läsa mer om stödchatten

Om chatten

Undervisningen i den svenska grundskolan är obligatorisk. Det innebär att du inte kan vara borta från undervisningen utan giltiga skäl. Du har också rätt till utbildning och att delta i all undervisning i skolan. Försök att prata med din lärare och berätta om ditt problem så att läraren eller skolan försöka medla med dina föräldrar och förklara att du både måste och har rätt att vara med i all undervisning.

Både du och din familj har rätt att få den hjälp och det stöd som ni behöver. Det är socialtjänsten som ska se till att din familj får prata med någon om det som hänt, om de vill det.

Nej, det går varken att se på dig eller i ditt underliv om du är oskuld eller inte. Oskulden brukar kopplas till något som har kallats för mödomshinnan. Den finns inte. Vad som faktiskt finns är ett slemhinneveck runt slidmynningens kanter och det kallas slidkrans. Slidkransen ser olika ut på olika kvinnor, och det går inte att se på dig om du har haft samlag eller inte. Det är inte heller alls säkert att man blöder första gången man har samlag. Sanningen är att cirka 70 procent av alla tjejer INTE blöder när man har samlag första gången. Det är alltså vanligare att man inte blöder än att man blöder.

För att få gifta sig måste man ha fyllt 18 år. Personer under 18 år ska inte vara gifta. Är du under 18 år och dina föräldrar vill att du gifter dig, gör de fel. Detta är inte tillåtet för föräldrar att göra. Föräldrar får aldrig – även när du är över 18 år – bestämma vem du ska gifta dig med. Tidigare kunde man få gifta sig innan man fyllt 18 år, om man hade särskilda skäl. Men den möjligheten har tagits bort från lagen och det finns inga skäl som kan göra att man får gifta sig innan 18 år.

Kontakta polisen, kvinnojouren eller socialtjänsten och berätta om dina misstankar. Det är viktigt att förhindra resan om det finns skäl att misstänka att du kommer att bli bortgift mot din vilja. Är du väl utomlands har svenska myndigheter svårare att hjälpa dig.

Polisen utreder vad som har hänt och om det finns skäl att gå vidare med fortsatt utredning. Eftersom du har utsatts för brott blir du kallad till förhör. Polisen kommer också att förhöra misstänkta gärningsmän och vittnen, som till exempel familjemedlemmar och andra inblandade. Utredningen kan leda till åtal mot en eller flera gärningsmän.

Nej, om du har gjort en anmälan måste polisen göra en utredning. Men att polisen gör en utredning betyder inte att det automatiskt leder till åtal. Om det inte finns tillräckliga bevis för att någon har gjort något brottsligt läggs utredningen ner. Det innebär att det inte blir någon rättegång.

Om du är under 18 år och inte kan bo kvar hos din familj får du komma till en annan familj, ett så kallat familjehem. De ska se till att du har allt du behöver i form av mat, kläder och fickpengar. Är du över 18 år kan du ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten.

Om du måste lämna din familj kan du önska var du ska hamna, men det är inte säkert att du kan få komma till den stad du vill. Om du till exempel behöver ett familjehem måste det finnas ett lämpligt hem i den stad du ska flytta till.

Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. Hos polisen finns även brottsoffersamordnare eller liknande som arbetar med brottsofferstödjande verksamhet. Många polismyndigheter samarbetar dessutom med ideella organisationer som kvinno- och tjejjourer.

Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du fått hjälp att hitta ett eget boende.

Vi vet att vissa tycker det är jätteskönt att få vara själv medan andra saknar sin familj. Precis i början är det ofta bra med lite lugn och ro. Om du vill träffa någon från din familj är det viktigt att det sker på ett säkert sätt. Det är inte alltid det går att träffa familjen precis när du vill, det beror helt på situationen. Socialtjänsten kan hjälpa dig att se över möjligheterna att träffa din familj och se till att du känner dig trygg. Kanske vill du ta med en kompis eller någon som arbetar på en kvinnojour? Däremot behöver du aldrig träffa din familj om du inte vill.

Du kan få hjälp av ett målsägandebiträde, en egen jurist som hjälper dig. Du kan också få vittnesstöd av en person som ger praktisk information och hjälp i samband med en rättegång. Detta är kostnadsfritt.