Hur får jag hjälp av polisen?

Om du har blivit utsatt för ett brott är det bra att göra en polisanmälan så snart som möjligt. Om du av någon anledning inte kan anmäla direkt, kan du anmäla de flesta allvarliga brott flera år efter att brottet begåtts.

Att polisanmäla

En polisanmälan görs genom att du går till en polisstation eller ringer polisens telefonnummer, 114 14. (Om brottet pågår just nu, till exempel en misshandel, ringer du 112).

Be andra om hjälp

Om du inte vågar eller orkar göra anmälan själv kan du be om hjälp från till exempel en kompis, en förälder eller annan vuxen som du litar på. Kanske någon från skolan, ungdomsmottagningen, vårdcentralen eller från tjejjouren. När du gör en polisanmälan ska den polis du pratar med informera om vilka rättigheter du har, och var du kan få stöd och hjälp. Det finns så kallade brottsofferjourer över hela landet, och på en del ställen särskilda verksamheter med stöd för unga brottsoffer.

Spara bevis

Om du har blivit misshandlad, våldtagen eller varit med om något annat grovt brott, är det bäst att gå till polisstationen. Då kan du visa eventuella skador eller andra spår, och chansen att brottet ska klaras upp blir större. Om du har varit med om sexuella övergrepp eller annat våld är det bra att spara kläderna som du hade på dig när det hände, och du ska inte tvätta dem för då kan spåren försvinna.

Gå till läkaren

Efter sexuella övergrepp och misshandel som lett till skador på kroppen är det också bra att göra en läkarundersökning, oavsett om du ska göra en polisanmälan eller inte. Det kan du göra på en akutmottagning eller vårdcentral, vid sexuella övergrepp även på en gynekologisk mottagning. Då kan du få vård om du behöver det. På många ställen kan du också få prata med en kurator.

Gå till polisen, oavsett!

Var INTE rädd för att göra en polisanmälan om du inte har kvar kläder, om sår har läkt eller om andra bevis på vad som har hänt. Det kan bli svårare att klara ut brottet men det behöver inte vara omöjligt. När du träffar polisen får man berätta vem du är, ditt personnummer, adress och telefonnummer, vad som har hänt och vilka personer som varit inblandade. Du ska också vara beredd att berätta var brottet skedde, och vilken tid. Var INTE rädd för att polisanmäla om du inte kommer ihåg allt det här. Du kanske kommer på det när du börjar prata om det.

Öppettiderna är tisdag-torsdag kl. 13:00-15:00, och måndag-torsdag och söndag kl.19:00-21:00.

Läs mer om chatten

Efter polisanmälan

När anmälan är gjord bestämmer polisen om det ska bli en förundersökning, som är polisens och åklagarens arbete med att ta reda på saker om ett misstänkt brott.

Finns det en misstänkt person bestäms det om han eller hon ska åtalas och om det ska bli rättegång. Ibland grips den misstänkta innan åtalet, och om det finns risk för att han eller hon annars skulle kunna begå fler brott eller förstöra en utredning kan hon eller han anhållas och eventuellt häktas. Som brottsoffer kan du ha rätt att få ett målsägandebiträde, en advokat som hjälper dig under förundersökningen. Du betalar ingenting för det.

Vad är besöksförbud?

Det kan hända att du känner dig hotad av eller är rädd för en person som har utsatt dig för brott. Om polisen bedömer att det finns risk för att du utsätts igen kan du få olika typer av skydd.
Det kan till exempel vara besöksförbud, vilket innebär att personen inte får besöka eller kontakta dig via till exempel telefon. Förbudet kan också innebära att personen inte får vara nära ditt hem, skola eller jobb. Det är lättare att få skydd om du har gjort en anmälan, men du MÅSTE INTE ha gjort en anmälan för att få hjälp.

Ångra polisanmälan

Det går inte att ta tillbaka en polisanmälan. Eftersom polisen enligt lagen är skyldig att utreda brott kan man inte ta tillbaka en anmälan.
Du kan däremot ändra eller komplettera din anmälan i efterhand, antingen via telefon, i ett brev eller på internet. Om du ska göra en ändring ska du tala om ditt personnummer eller anmälningsnummer.

Rättegång

Om det blir rättegång innebär det att ditt fall tas upp i domstol. Under rättegången kan du ha med dig en stödperson som kan vara någon du känner eller någon från exempelvis en brottsofferjour.

Det är inte alltid en anmälan leder till rättegång. Det kan bero på att polisen inte hittar den eller de som misstänks för brottet, eller att det inte finns tillräckliga bevis. Då läggs förundersökningen ner. Det betyder inte att polisen inte tror på dig. En förundersökning kan tas upp igen om det skulle komma fram nya bevis i fallet. Även om förundersökningen lagts ner kan du få ersättning från ett försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. Om du inte har hört något från polisen eller åklagaren kan du kontakta dem och fråga vad som händer med din anmälan. När du gör det ska du tala om ditt personnummer eller anmälningsnummer.