Söka hjälp och anmäla

Det är aldrig ditt fel om någon annan kränker eller tar ifrån dig dina rättigheter – du har rätt att vara trygg och att få stöd om du behöver. Här får du tips om vilken typ av stöd du kan få och vad som händer om du gör en anmälan.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär att den som gör dig illa är en av dina allra närmaste, det vill säga släkten och familjen. Det kan vara jobbigt att anmäla sin egen familj och det kan kännas extra svårt att prata med någon eller söka hjälp. Du kanske oroar dig för att du ska övertalas att ta fler steg än du är beredd att ta eller för att ingen ska förstå dina problem. Du kan alltid kontakta vår chatt för stöd och råd!

Chatten är öppen idag

Läs mer om chatten

Vem kan hjälpa mig?

Det är aldrig ditt fel om någon annan kränker eller tar ifrån dig dina rättigheter - du har rätt att vara trygg och att få stöd om du behöver. Nedan får du tips om vilken typ av stöd du kan få beroende på om du är under eller över 18 år. I menyn till höger kan du också läsa hur polisen kan hjälpa till och vad som händer om du anmäler någon i familjen.

Du som är under 18 år

Varje kommun har ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa våldsutsatta. Hjälp kan du få via polisen i din kommun, socialtjänsten eller en skolsköterska/kurator. Sådana myndigheter, till exempel polis eller socialtjänst, har skyldighet att göra en anmälan om de får veta att någon blir utsatt för ett brott eller om en person under 18 år på något sätt skadas.

Det kan kännas som ett väldigt stort steg att ta. Därför kan det vara skönt att prata med en frivilligorganisation av något slag först. Det kan till exempel vara en tjej- eller kvinnojour eller en killjour. På så sätt får du pröva dina idéer och sortera dina tankar i lugn och ro.

Tjej- och kvinnojourer

Om du är tjej kan du vända dig till en tjej- eller kvinnojour i din kommun. Nästan alla kommuner har en kvinnojour och många har en tjejjour. Dit kan du vända dig helt anonymt och det syns inte på telefonräkningen. Du kan kontakta dem hur många gånger som helst och det är alltid gratis. Många tjejjourer har också mail och chatt där du kan samtala anonymt och ingen kommer kräva av dig att du ska göra en anmälan eller på något annat sätt ta ställning. Kvinno- och tjejjourer har också ofta bra kontakter hos polis och socialtjänst och kan veta vilka som är bra att prata med om det skulle bli aktuellt. 

Killjourer

Det finns inte riktigt lika många jourer för killar som det finns för tjejer. Men det finns ändå några killjourer att ringa och där kan du vara anonym och få samtala om ditt problem med någon som lyssnar. Du måste inte ringa en killjour i din hemstad, det går bra att ringa vilken som helst. Det finns också möjlighet att kontakta någon via nätet på till exempel 1000mojligheter.se, killfragor.se, Linnamottagningen eller umo.se om man vill ha information och stöd.

Socialtjänsten 

Alla kan kontakta socialtjänsten. Det gör du lättast genom att ringa din kommuns växel och be att få tala med socialtjänstens mottagningsenhet. När du förklarat ditt problem får du en tid för att träffa en socialsekreterare som arbetar med skyddat boende för ungdomar. Oavsett hur gammal du är och vilket kön du har är socialtjänsten skyldig att hjälpa dig. Det gäller även om du har någon form av funktionsnedsättning. Om du har en funktionsnedsättning kan det vara svårare att både lämna ditt hem och att hitta ett nytt hem som passar dig. Men du har exakt samma rättigheter som alla andra och det är socialtjänstens skyldighet att se till att du får hjälp.

När det är akut att komma hemifrån

Om du är i akut behov av att komma ifrån din familj kan socialtjänsten erbjuda dig ett jourhem. Att komma till ett jourhem innebär att du kommer till en annan familj som har kontrollerats av socialtjänsten och bedömts som ett bra hem. Det kan finnas andra barn och ungdomar i hemmet och det kan vara både i villa och i lägenhet. Medan du bor i jourhemmet utreder socialtjänsten om problemen i hemmet går att lösa och om du i så fall kan flytta tillbaka hem. Om problemen inte går att lösa eller om du utsätts för olika former av våld eller övergrepp, kan du flytta till ett hem där du får bo tills du blir vuxen och klarar av att ta hand om dig själv. Förut kallades sådana hem fosterhem eller fosterfamilj. Idag kallas de för familjehem och är ungefär samma sak som jourhem fast man bor där en längre tid.

Hit kan du vända dig

Här hittar du uppgifter till jourer och föreningar som du kan kontakta för att få hjälp.

Kontaktvägar

Du som fyllt 18 år

Om du är över 18 år kan du själv bestämma var du vill bo och du kan skaffa en egen bostad. Det kan ändå vara så att du måste flytta ifrån ditt eget hem och fly undan din familj eller någon annan som gör det farligt att bo kvar. Då kan du få hjälp av socialtjänsten att komma till ett tillfälligt skyddat boende. Det gör du lättast genom att ringa kommunens växel och fråga efter socialtjänstens mottagningsenhet.

Kvinnofridsmottagning och kvinnojourer

Är du tjej finns det i vissa kommuner en kvinnofridsmottagning som du kan få komma till och annars kan det finnas en kvinnojour. Om det finns en kvinnojour kan du ta kontakt med den direkt, utan att gå via socialtjänsten. Kvinnojourer finns i nästan alla kommuner och är föreningar startade av kvinnor för att stötta och hjälpa andra kvinnor. Kvinnojourer har skyddat boende för kvinnor som behöver hjälp och de ligger ofta på hemliga adresser. Ibland kan det ändå bli nödvändigt att flytta till en kvinnojour i en annan stad för att få tillräckligt bra skydd. Kvinnojourerna har personal som är van att arbeta med utsatta tjejer och kvinnor. Det kan även bo andra kvinnor där med liknande erfarenheter. Dessa kvinnor kan bli ett bra stöd att prata med, utöver personalen. Du kan också få hjälp att hitta ett eget boende att bo i under en längre tid.

För killar över 18 år

Är du kille finns det tyvärr inte mansjourer med skyddat boende på samma sätt som det gör med kvinnojourer. Men det finns ändå skyddade boenden för killar som utsätts för hedersrelaterat våld. Oavsett om det finns i din kommun eller inte så har socialtjänsten i din kommun skyldighet att hjälpa dig. Socialtjänsten kan ha egna jourlägenheter för akuta situationer eller så kan de lösa problemet med vandrarhem eller hotell. Det lättaste sättet att få kontakt med socialtjänsten är att ringa kommunens växel och be att få tala med mottagningsenheten. Det går att ringa dit anonymt om du har frågor och funderingar. Även en brottsofferjour kan hjälpa till att svara på frågor.