Dina rättigheter

Du har rätt att själv välja ditt liv! Ingen annan kan bestämma vem du ska älska eller hur du ska leva ditt liv. Dina rättigheter handlar om dina behov, inte om familjens eller släktens. Här kan du läsa om dina rättigheter.

Du har rätt att själv välja vem du ska älska och vem du ska ha sex med – oavsett kön! Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Din kropp och din sexualitet tillhör dig och ingen annan har rätt att ta på dig utan din tillåtelse.

Öppettiderna är tisdag kl.13.00–15.00 och måndag–torsdag och söndag kl.19.00–21.00

Läs mer om chatten

För dig som är under 18 år

För dig som är under 18 år kan dina vårdnadshavare (den som har ansvar för dig, oftast föräldrarna) självklart sätta vissa gränser för hur länge du får vara ute på kvällen, att du borde göra dina läxor och att inte exakt alla är lämpliga att vara ute hela natten med. Det är nämligen deras skyldighet att skydda barn från att skadas och lära dem vad som är rätt och fel. Men dina föräldrar får inte bestämma hur du ska känna eller tänka.

Alla har rätt till trygghet och utveckling

De kan heller inte bestämma att du aldrig får umgås med dina vänner eller att du inte får ha fritid. Alla beslut som föräldrar tar ska vara med barnets bästa i åtanke. De ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet påverkar dig. Alla barn och unga har rätt till trygghet och utveckling och det får man genom tillit, kärlek och till exempel utbildning, rätt att umgås socialt, gå på bio, gå på café, spela fotboll, lära sig att simma och så vidare. 

Tyvärr vet vi att många barn och unga inte får tycka, känna eller leva som de vill, som kanske upplever att lagarna inte riktigt gäller just dem, eller deras familj. Många upplever sig vara osynliga för samhället och lever i två världar där det finns helt olika regler för hur man ska bete sig.

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Kanske är du alldeles kär, och det pirrar i hela kroppen, men du vet att du aldrig kan berätta om det. Kanske är du en ung tjej som inte kan umgås med din kompis efter skolan eftersom hon har en bror, eller du kanske skäms över att din förälder har ett missbruk.

Vi vet att ni finns! Vi är många som arbetar på organisationer och myndigheter, som tillsammans arbetar för att förändra din situation. De rättigheter som gäller för barn, gäller för alla barn och då spelar det ingen roll om du bor i Malmö eller Haparanda, eller ens om du bor i ett annat land.