Dina rättigheter

Du har rätt att själv välja ditt liv! Ingen annan kan bestämma vem du ska älska eller hur du ska leva ditt liv. Här kan du läsa om dina rättigheter.

Du har rätt att själv välja vem du ska älska och vem du ska ha sex med – oavsett kön! Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Din kropp och din sexualitet tillhör dig och ingen annan har rätt att ta på dig utan din tillåtelse. Dina rättigheter handlar om dina behov, inte om familjens eller släktens.

Har du frågor om vad du har för rättigheter? Hör av dig i vår stödchatt!

Här kan du läsa mer om stödchatten

Om chatten

För dig som är under 18 år

För dig som är under 18 år kan dina vårdnadshavare (den som har ansvar för dig, oftast föräldrarna) självklart sätta vissa gränser för hur länge du får vara ute på kvällen, att du borde göra dina läxor och att inte exakt alla är lämpliga att vara ute hela natten med. Det är nämligen deras skyldighet att skydda barn från att skadas och lära dem vad som är rätt och fel. Men dina föräldrar får inte bestämma hur du ska känna eller tänka.

Alla har rätt till trygghet och utveckling

De kan heller inte bestämma att du aldrig får umgås med dina vänner eller att du inte får ha fritid. Alla beslut som föräldrar tar ska vara med barnets bästa i åtanke. De ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet påverkar dig. Alla barn och unga har rätt till trygghet och utveckling och det får man genom tillit, kärlek och till exempel utbildning, rätt att umgås socialt, gå på bio, gå på café, spela fotboll, lära sig att simma och så vidare. 

Vad säger lagen om...

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för allvarligt hot och det är lätt att ta reda på var du bor. Du kan till exempel vara hotad av någon i familjen eller släkten, av en partner, ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång.

Många tänker på fysisk misshandel när man talar om våld, men våld kan se ut på många olika sätt. Alla typer av våld är brottsligt! Ingen får vara elak mot dig, varken psykiskt eller fysiskt. Alla, såväl barn som vuxna, har rätt att leva ett liv fritt från våld. Trots det blir människor varje dag utsatta för våld av olika slag. Har du blivit utsatt för våld eller vet du någon som har blivit det? Larma polisen på telefonnummer 11414. Är det akut, ring 112.

Du väljer själv om du vill gifta dig med någon eller inte. Ingen får tvinga, övertala eller lura dig att gifta dig med någon. Här kan du läsa om vad lagen säger om giftermål och vad du kan göra om du är orolig för att bli tvingad till äktenskap. Är du rädd att du ska bli tvingad att gifta dig? Be om hjälp av någon du litar på. Ring 112 om du behöver skydd och hjälp på en gång. Du kan alltid kontakta vår chatt för stöd och råd.

Din kropp är bara din. Du bestämmer över din kropp. Ingen får ta på din kropp eller röra den om du inte vill. När någon gör något sexuellt med dig, som du inte vill, är det ett sexualbrott. Det kan exempelvis vara våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri (att på ett ekonomiskt sätt utnyttja en annan person att ha tillfälliga sexuell kontakt mot ersättning). Allt detta är brottsligt.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är olagligt i Sverige.

Diskriminering betyder att du behandlas sämre än någon annan, till exempel på grund av vilken hudfärg du har eller på grund av ditt kön eller vilken tro du har. Om du har blivit diskriminerad kan du prata med en vuxen du litar på, eller skriva till oss i vår stödchatt.

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för allvarligt hot och det är lätt att ta reda på var du bor. Du kan till exempel vara hotad av någon i familjen eller släkten, av en partner, ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång. För att få skyddade personuppgifter ringer du till Skatteverkets växel på 0771-567 567 och ber att få prata med någon som har hand om skyddade personuppgifter. Sedan kopplas du vidare till någon som berättar mer om hur det fungerar.