Tecken och signaler på hedersrelaterat våld och förtryck

Tecken på hedersrelaterat våld och förtryck kan vara svåra att upptäcka. Här får du kunskap och vägledning för att lättare uppfatta signaler och stötta barn och unga som lever i en hederskontext.

I skolan finns en möjlighet att tidigt fånga upp elever som lever i en hederskontext, men det är inte alltid lätt för lärare och skolpersonal att uppmärksamma. För att kunna se och tolka signalerna från elever som tyder på att de lever under begränsningar, kontroll och hot krävs en medveten blick och en ökad uppmärksamhet.

Vad kan du som vuxen göra?

Om du är en vuxen som har kontakt med ungdomar – i skolan, i grannskapet, vid fritidsaktivitet eller i andra sammanhang – var så närvarande du kan, trots avstånd och distans. Visa att du finns och lyssnar och ta alltid ungdomens känslor och situation på allvar. Är du orolig för en ungdom i din omgivning – våga fråga! Kom ihåg att barn och unga har rätt att må bra och vuxna har ett ansvar att agera om ett barn riskerar att fara illa.

Signaler på att en ungdom lever under hedersrelaterat våld och förtryck

Exempel på varningstecken kan vara att en ungdom: 

 • beskriver att den ofta har magvärk, huvudvärk, illamående eller svårt har att sova
 • begränsas i val i livet – som klädsel, vänner, partner, fritidsaktiviteter eller val av utbildning
 • får inte delta i all undervisning i skolan, aktiviteter och skolresor
 • får ta stort ansvar för hemarbete och småsyskon
 • berättar att hon/han behöver förlova sig, att det finns konkreta planer om äktenskap trots att hon/han är underårig, trots att hon/han inte är klar med skolan
 • kommer inte tillbaka efter sommaren, lov, ledigheter eller efter sjukperioder
 • är utsatt eller utsätter en släkting för bevakning och kontroll, t.ex. att en ungdom bevakas av ett syskon eller annan släkting - kan göras både fysiskt och digitalt
 • utsätts för hot, våld och kränkningar och visar tecken på utsatthet för fysiskt våld som blåmärken, brännmärken, rivmärken, rodnader sår eller frakturer
 • kan vara utsatt även om den inte visar några tecken alls

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Ett tecken på kontroll

Det kanske inte skulle uppfattas som något konstigt i att en yngre bror till en flicka som går i nian ibland cirkulerar i korridorerna på högstadiet. Man tänker kanske att brodern har ett stort kontaktbehov. Men med en medvetenhet om hedersrelaterade normers olika uttryck ser man något helt annat, nämligen att han är där för att kontrollera sin syster. Läs en lärares berättelse från verkligheten Om lunchraster och hemlighetsmakeri.

Signaler

Olika tecken på hedersproblematik i en skola behöver ses, tolkas och tydas. De kan ofta vara diffusa och förvirrande.

Även elevers egna signaler kan vara otydliga, ambivalenta och svåråtkomliga. Som när en lärare försöker få direktkontakt med sin elev under ett utvecklingssamtal. "R satt tyst vid sin pappas sida trots att jag hela tiden försökte föra den huvudsakliga dialogen med henne... Jag såg inte att hennes pappa tittade sin dotter i ögonen en enda gång eller ens vände huvudet åt hennes håll under samtalet som varade i nästan två timmar. Det var nästan som om hon inte var där." Läs lärarens hela berättelse Det var nästan som om hon inte var där.

Om du tror att en ungdom i din närhet lever under hedersrelaterat våld och förtryck

 • Visa ungdomen att du är en person som den kan vända sig till. Berätta att du finns för att lyssna och ta ungdomens information på stort allvar.
 • Tänk på risken med att involvera föräldrarna – föräldrarna kan vara de som utsätter sitt barn för våld, kontroll och begränsningar.
 • Rådfråga socialtjänst – du kan alltid ringa dem, dygnet runt. Du har rätt att vara anonym.
 • Rådfråga det Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har en nationell stödtelefon som du kan ringa vardagar, telefonnummer 010-223 57 60.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänst och eventuellt anmälan till polisen.

Våga fråga

Tips på frågor att ställa om du misstänker utsatthet

 • Vad finns det för regler för vad du får göra och inte får göra?
 • Vad måste du göra som du inte vill?
 • Vad händer om du bryter mot reglerna?
 • Känner du dig kontrollerad i din vardag?
 • Finns det någon du är rädd för och i så fall varför?
 • Vad vill du göra som du inte får?

Kunskap om hedersfrågor

Skolans personal behöver se tecken och upptäcka signaler från elever som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. Dock räcker det inte att vänta på att elever ska signalera att de är utsatta.

För att skolan ska upptäcka utsatthet hos alla flickor och pojkar behöver skolans personal visa eleverna att de är medvetna om den typen av problematik. Det kan vara att förmedla och visa att det finns kunskap om vad hedersförtryck och våld är, att det förekommer och att samhället har ett ansvar att hjälpa, stödja och ge skydd till dem som är utsatta.

Ett exempel är en lärare som blev djupt berörd under en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen efter gick läraren in till sina elever i klassrummet och berättade om föreläsningen. Detta ledde sedan till att flera elever tog kontakt med läraren vilket resulterade i flera hedersärenden som skolan fick möjlighet att hantera. 

Läs mer om lärares upplevelser från verkligheten.

Här kan du läsa om varningssignaler och viktiga rutiner vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned materialet: Hur upptäcker skolan utsatthet hos sina elever