Om Kärleken är fri

Kärleken är fri är Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kärleken är fri startades av Rädda Barnen 2008 tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland. Det är ett samarbete med frivilligorganisationer och myndigheter för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns rättigheter. 

Vår arbete utgår från Barnkonventionen

Klicka på bilden för att förstora den.

 

Stödchatt för unga 

Kärleken är fri har också en stödchatt som är till för dig som är barn eller ungdom. Du kan prata med oss om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning. 

Läs mer om stödchatten 

Vill öka förtroendet för myndigheterna

Kärleken är fri tillsammans med myndigheter och frivilligorganisationer, informerar skolelever om sina olika ansvarsområden. Syftet är att barn och ungdomar ska få ett ökat förtroende för de myndigheter och organisationer som ingår i projektet. Detta är viktigt för att barn och ungdomar ska våga söka hjälp.

Idag finns Kärleken är fri i cirka åttio kommuner runt om i landet. I varje ort finns en samverkansgrupp med lokala aktörer från myndigheter och frivilligorganisationer. Exempel på aktörer är Polisen, Socialtjänsten, kvinno- och tjejjourer, Ungdomshälsan, Bris och RFSL.

Engagera dig i Kärleken är fri

Det finns olika alternativ för den som vill engagera sig. Om Kärleken är fri redan finns i din kommun så kan du engagera dig i samverkansgruppen, annars kan du verka för att Kärleken är fri ska finnas i din kommun. Läs mer om vilka riktlinjer som finns för att starta upp Kärleken är fri i din kommun. 

Finns Kärleken är fri redan i din kommun kan du ta kontakt med kontaktpersonen för just den kommunen, eller mejla karlekenarfri@rb.se, och be om att få engagera dig i samverkansgruppen, delta på samverkansmöten och vara med under skolveckorna.

Kontakta Kärleken är fri

Viktigt att känna till sina rättigheter

I mötet med barn och unga pratar vi om rätten till sin egen kropp, om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning. Att inte få välja utbildning, fritid, vänner eller vem man ska vara ihop med går emot ens fri- och rättigheter som människa. Alla har rätt att själva välja sitt eget liv.

Det är viktigt att veta att alla har rättigheter och att alla har rätt att själv välja sitt eget liv. När vi sätter fokus på en så grundläggande mänsklig känsla som kärlek och pratar om hur den i vissa fall kontrolleras, ger det oss en bred ingång att prata om mänskliga rättigheter i stort.

Fakta om Kärleken är fri

  • Kärleken är fri bytte namn 2020, innan hette den Det handlar om kärlek och hemsidan hette dinarattigheter.se.
  • Kärleken är fri finns i ett åttiotal kommuner, från Luleå i norr till Malmö i söder.
  • Utöver skolkonceptet och stödchatten genomför vi även webbutbildningar och kompetensutveckling.
  • Kärleken är fri stödchatt startade 2015 och är idag den största stödchatten med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck som vänder sig till alla unga.

Hjälp barn och unga att hitta rätt stöd

För att barn och ungdomar ska våga söka hjälp så måste de veta att hjälpen finns samt var den finns. Dessa två affischer är fria att ladda ner och skriva ut för att sätta upp i miljöer där barn och ungdomar befinner sig, till exempel i skola, biliotek och sporthall samt på fritids och fritidsgård. Ett tips är sätta upp affischerna på insidan av toalettdörren, där man kan läsa dem ifred.

Har du några frågor kring affischerna eller vårt arbete, kontakta oss på karlekenarfri@rb.se

Affisch Kärleken är fri stödchatt

Ladda ned affischen med information om stödchatten Kärleken är fri – Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned

Affischen Värt att veta

Ladda ned affischen Värt att veta med kontaktuppgifter till olika stödlinjer för barn och ungdomar.

Ladda ned