Vi driver fritidsgårdar där de behövs som mest

Här och nu jobbar vi för ungas psykiska hälsa.

Trots att det är en rättighet har många tonåringar i Sverige inte tillgång till trygga och utvecklande fritidsaktiviteter. Det ska våra fritidsgårdar ändra på.

Rätten till en trygg miljö och meningsfull fritid gäller alla barn i Sverige, men i många bostadsområden har barn ojämlika uppväxtvillkor och begränsade möjligheter. Här finns ett stort behov av en meningsfull fritid med aktiviteter som främjar psykisk hälsa, ger framtidstro och minskar oro och stress.

Genom att driva fritidsgårdar i dessa områden vill vi stärka barns och ungas självkänsla och förmåga att möta utmaningar i sin tillvaro. Vi ger psykosocialt stöd och pratar om beteende, ansvar och respekt för andra.  

Tre trygga fritidsgårdar i Spånga-Tensta

I Spånga-Tensta i Stockholm driver Rädda Barnen Välfärd tre fritidsgårdar och en aktivitetslokal på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. Gårdarna House of Tensta, Grottan i Spånga och Hjuset i Hjulsta öppnade i februari 2021 och här skapar vi tillsammans med ungdomarna en levande, delaktig, utvecklande och trygg verksamhet. 

 • Öppen verksamhet
 • Alla 13-18-åringar är välkomna
 • Särskilda öppettider för tjejer
 • Alla aktiviteter utvecklas tillsammans med ungdomarna
 • Fysiska aktiviteter flera gånger i veckan
 • Samtalsgrupper
 • Unga leder unga, ULU, studiecirklar med äldre ungdomar som ledare för yngre besökare  

Prioriterar de ungas personliga utveckling

Unga som är nöjda med sin fritid har bättre psykisk hälsa. På fritidsgårdarna prioriteras de ungas personliga utveckling och aktiviteterna är till för att stärka deras självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen.

Gårdarna ska vara en mötesplats där unga kan påverka sitt liv, utveckla sig själva och delta i samhället. Ungdomarna har ett eget ungdomsråd som möts en gång varje vecka. De kommer med förslag till förändringar och aktiviteter som genomförs med hjälp av fritidsledare.

Samarbetar med föräldrar, skola, myndigheter och andra

 • Fritidsgårdarna arbetar tillsammans med föräldrar och skola för att kunna ge en trygg verksamhet och möjlighet att upptäcka problem tidigt.
 • Vi samverkar med myndigheter och andra viktiga aktörer i samhället för att stärka barns och ungdomars självständighet.
 • Psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling utbildar ungdomar så att de blir ambassadörer för psykisk hälsa.
 • Tillsammans med Tim Bergling Foundation ska vi utveckla kreativa aktiviteter på alla tre fritidsgårdarna. 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare