Vårt samarbete med Svensk Fastighetsförmedlingsgruppen

PLV Sommarläger

Svensk Fastighetsförmedlingsgruppen är vår partner sedan 2023.

Svensk Fastighetsförmedlingsgruppen är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja och förmedlar hus & villor, bostadsrätter, fritidshus, nyproduktionsprojekt, skog & lantbruk och kommersiella fastigheter i hela landet. Svensk Fastighetsförmedlingsgruppen är en koncern som har ett gemensamt syfte att skapa ett hållbart boendeliv.

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att växa upp och delta i samhället. Tillsammans driver vi frågor, aktiviteter och kunskapsutbyte som bidrar till att skapa ökad gemenskap och ett tryggare samhälle. Stödet går till vår satsning På Lika Villkor i Sverige.

I koncernen ingår även Ordna Bolån och House ID.