Volvo Cars

Volvo Cars är vår partner sedan 2024, som en del av deras Volvo For Life Fund. Samarbetet möjliggör att fler barn kan återvända säkert till lärande efter att en naturkatastrof inträffat.

Idag står miljontals barn runtom i världen utan utbildning, som en följd av klimatrelaterade katastrofer. Samtidigt vet vi att utbildning räddar liv. En bra grundutbildning är en förutsättning för att barn ska kunna förverkliga sin fulla potential. 

Rädda Barnen finns på plats före, under och efter en naturkatastrof och stannar så länge barnen behöver oss. Bland annat bygger vi upp förstörda skolor, delar ut skolväskor och skolmaterial för att barn ska kunna fortsätta sin utbildning. 

Volvo Cars stöttar Rädda Barnens arbete globalt för att se till att barn återvänder till lärande så snabbt och säkert som möjligt efter att en naturkatastrof inträffat.