Vårt samarbete med Wallenius Lines

Kriget i Syrien drabbar barnen hårdast.

Wallenius Lines är ett rederi inom globala biltransporter, och stöttar våra insatser för barn som lever i krig och katastrofer.

Under krig, katastrofer och flykt drabbas barnen värst.
Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj. På längre sikt innebär utebliven utbildning ytterligare barriärer i ett barns utveckling och sämre förutsättningar för framtiden.

Wallenius Lines bidrar till att vi kan vara snabbt på plats när något händer och stanna så länge barnen behöver oss.