Vårt samarbete med Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är vår partner sedan 2019 och stöttar vårt arbete för barn som har varit med om svåra händelser.

Vi samarbetar med Söderberg & Partners till förmån för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, som erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som varit med om svåra händelser och inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda av samhället.
Vid sidan av behandlingsverksamheten ger Centrum telefonrådgivning till allmänheten och konsultation till andra professionella som möter barn i sitt arbete.

Söderberg & Partners donation till vårt arbete i Syrien

Söderberg & Partners har tidigare samarbetat med Rädda Barnen i flera år och bland annat donerat drygt 5 miljoner kronor till vårt arbete för barn som bor i flyktingläger i Syrien. Stödet har bland annat bidragit till arbetet med att syriska barn ska fortsätta gå i skolan, där de kan få hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser med trygga vuxna. På lång sikt har samarbetet även stöttat vårt långsiktiga arbete för att skapa ett starkt syriskt civilsamhälle. 

Rädda Barnen och Söderberg & Partners har även ett löpande samarbete kring fonden ’Aktiv Påverkan’ och dess arbete för att motverka barnarbete