H&M Foundation

H&M Foundation stöttar vårt arbete i långsiktiga utbildningsprojekt och vårt arbete för barn i katastrofer.

Sedan hösten 2014 stöttar H&M Foundation flera av våra långsiktiga utbildningsprojekt i Indonesien, Kina och Rumänien. Stiftelsen stöttar även vårt arbete för barn i katastrofer.

Vi har fått stöd vid de kraftiga översvämningarna som drabbade Indien, Bangladesh och Nepal i augusti 2014, och till den kraftiga jordbävningen i Nepal 2015. H&M Foundation har även bidragit med totalt 5,4 miljoner kronor till barn och familjer som drabbats av torkan och matbristen i Etiopien.