Vårt samarbete med Folkspel

Vi samarbetar med Folkspel för att skapa en trygg och inkluderande idrott och fritid för barn och unga i Sverige.

Folkspel sprider information om vårt arbete med att skapa en trygg och inkluderande idrott och fritid för barn och unga. Genom Folkspel får vi ett mycket värdefullt stöd i att nå ut med dessa frågor till alla föreningar som säljer bingolotter och till Sveriges idrottsförbund, samt till intresse-, frivillig- och patientorganisationer.

Folkspel arrangerar årligen Årets Eldsjäl och Eldsjälsgalan då landets alla ideella ledare hyllas, och lyfter då särskilt några av de frågor som är särskilt viktiga för både Rädda Barnen och Folkspel, som inkludering, jämställdhet och kamratskap. 2023 var Rädda Barnen stolt avsändare av Eldsjälsgalan.