Vårt samarbete med Bergendahls

Bergendahls är vår partner sedan 2021 och har verksamhet inom dagligvaror, hushåll, hem och fritid samt mode och accessoarer, med varumärken som City Gross, Granit & Glitter med flera.

Bergendahls stöttar Rädda Barnens verksamhet där det gör mest nytta för barn – i Sverige och internationellt. Stödet kan med andra ord komma att användas till våra insatser inom bland annat utbildning, hälsa, trygghet och katastrofer.

Samarbete med Citygross, Glitter, Granit och KithenTime

Bland annat låter City Gross gåvoknappen på pantmaskinerna i alla butiker gå till Rädda Barnens verksamhet, vilket möjliggör för kunder att göra skillnad för barns bästa i sin vardag. City Gross engagerar sig även i Rädda Barnens arbete för flickor på flykt i kampanjen Pippi of Today, genom att sälja Pippi-armband och matkassar som ger ett överskott till Rädda Barnens insatser för flickor på flykt.

De fokuserar även på lokala engagemang tillsammans med Rädda Barnen i orter där City Gross-butiker finns, baserat på vilka möjligheter och behov som finns lokalt.

Bergendahls kommer också att löpande engagera medarbetare och kunder i aktuella frågor och kampanjer för barns rättigheter. Bland annat genom att City Gross, Glitter, Granit och KithenTime möjliggör för kunder att under utvalda perioder lägga till en summa på köpet till våra insatser.

Andra exempel på initiativ är den kollektion med miljömässigt hållbara produkter som Granit tagit fram och som ger 10 procent av försäljningen går till Rädda Barnens insatser.