Vårt samarbete med Willys

PLV Sommarläger

Willys är vår partner sedan 2010.

Tillsammans med sina kunder har Willys bidragit med över 35 miljoner kronor till vårt arbete för barn i Sverige och runtom i världen. 
Det viktiga stödet går bland annat till vår satsning På Lika Villkor, som stöttar barn i socioekonomiskt utsatta områden, och till verksamhet som fokuserar på att ge barn en trygg och meningsfull fritid. Samarbetet bidrar även till vårt arbete för barn som lever i krig och katastrofer.