Vårt samarbete med Nordic Leisure Travel Group

Nordic Leisure Travel Group, med varumärket Ving, är vår huvudpartner sedan 2022.

Samarbetet med Nordic Leisure Group är nordiskt och sträcker sig över tre år. Utöver finansiellt stöd kommer Ving att arbeta regelbundet och långsiktigt med att lyfta barns rättigheter internt bland sin personal, externt i sina kanaler och på plats på sina resmål.   

Genom samarbetet kommer Ving fördjupa sitt arbete med att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn som reser med Ving. De kommer bland annat att engagera och utbilda sin personal i dessa frågor med stöd från Rädda Barnen. Genom sina olika kanaler kommer Ving ha möjlighet att sprida kunskap om barns rättigheter bland sin målgrupp som till stor del består av barnfamiljer. 

Ving kommer även att möjliggöra för sina kunder att skänka pengar till Rädda Barnen, samt driva insamlingsinitiativ i sina olika kanaler. 

Det nordiska samarbetet omfattar Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Här kan du läsa mer om samarbetet.