Vårt samarbete med IKEA

IKEA Sverige är en mycket viktig partner i våra satsningar På Lika Villkor och UNITE.

Vårt strategiska samarbete med IKEA inleddes redan 1994 då Rädda Barnen hjälpte IKEA att skriva sin uppförandekod gällande barnarbete. Sedan dess har partnerskapet vuxit och omfattar idag ett globalt samarbete med IKEA Foundation.

Vi samarbetar sedan länge med IKEA Sverige i satsningen På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Genom lokala aktiviteter på alla orter där IKEA har varuhus samverkar vi utifrån de fokusområden som finns inom På Lika Villkor; boendemiljö, arbete och hälsa. Våra lokalföreningar samarbetar dessutom med IKEAs varuhus med aktiviteter för nyanlända barn och familjer runt om i landet.

Unite - ny innovativ satsning i samarbete med näringslivet

Fler och fler barn i Sverige växer idag upp med våld i sitt närområde. Rädda Barnen har under en längre tid sett brister i samhällets kapacitet att tillgodose alla barns behov av stöd och behandling, efter svåra händelser som drabbar många samtidigt.

Tack vare ett ovärderligt stöd från IKEA Sverige på 5 miljoner kronor kan vi nu utveckla vår verksamhet Unite i en ny, innovativ pilotsatsning där vi arbetar med ”task sharing”. Läs mer om satsningen här.

Tillsammans med näringslivet, kommuner, regioner, staten och andra aktörer ser vi stora möjligheter att vidareutveckla, forska på och skala upp arbetet med Unite och task sharing för att nå fler barn som varit med om svåra händelser.