Om vårt samarbete med Tim Bergling Foundation

Vi stärker ungas psykiska hälsa, bland annat i samarbete med Tim Bergling Foundation.

Insidan är svår att se. Och många barn och unga mår dåligt i det tysta. Det vill vi ändra på. Därför skapar vi tillsammans med Tim Bergling Foundation trygga och kreativa mötesplatser där barn och unga kan uttrycka sina känslor, utvecklas och stärkas.

En av sex unga lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. En av fyra känner sig ensam. Och två av tre har upplevt oro, ängslan och ångest. Det är skrämmande siffror. Samtidigt vet vi att en meningsfull fritid är en viktig friskfaktor.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Men alla har inte samma förutsättningar. Därför skapar vi, i samarbete med Tim Bergling Foundation, kreativa och trygga mötesplatser som stärker barn och unga. 

Tim "Avicii" Bergling
Tim Bergling, känd som Avicii, är en av våra mest hyllade artister, producenter och låtskrivare. Tim Bergling Foundation startades av Klas och Anki Bergling till minne av Tim som gick bort 2018.

Skapar kreativa mötesplatser för unga

Samarbetet med Tim Bergling Foundation ska leda till fler gemensamma mötesplatser för barn och unga, där leken för de yngre, och musik och samtal för de äldre, kan vara verktyg för att uttrycka känslor, utvecklas och stärkas. Platserna vill vi skapa tillsammans med barn och unga för att kunna möta de behov de har, och för att tillsammans jobba proaktivt för att främja psykisk hälsa.

– Denna satsning med Rädda Barnen är en av de största vi gjort inom vår stiftelse. Genom att kroka arm vill vi göra skillnad på riktigt. Målsättningen är att få fler unga att må bättre och att ”tända en gnista”, i syfte att bryta loopen av psykisk ohälsa i tid, säger Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation. 

Tim Bergling Foundation och Rädda Barnen öppnar musikstudio.
Studion på fritidsgården House of Tensta är först ut. Den har utrustats med professionell musikutrustning och teknik, och designats av Jens Eklund, som formgivit Aviciis studio.

Startar musikstudior för unga

2021 startade Rädda Barnen och Tim Bergling Foundation projektet Create Sessions For A Better Day som är till för att främja ungas psykisk hälsa genom musikskapande och kreativitet. Projektet ska etableras i befintliga verksamheter som drivs av Rädda Barnen, eller som Rädda Barnen driver tillsammans med andra aktörer.

Create Sessions är en musikstudio som utrustas med musikutrustning och teknik. Det är en kreativ mötesplats där unga deltagare i åldern 13–20 år får skapa musik, filmer och annat kreativt innehåll tillsammans med ledare från Rädda Barnen.

Genom att skapa trygga, kreativa mötesplatser hoppas vi att unga kan få uttrycka sina känslor, utvecklas och stärkas. Här kan de också skapa positiva relationer med trygga vuxna ledare.

Ungdomarna som deltar i Create Session får stöd i den kreativa processen och de utmaningar som kommer upp under projektets gång. I studion kommer det råda gemensamma spelregler kring hur verksamheten ska bedrivas, som man behöver följa om man vill vara där.

Sommaren 2022 öppnade vi vår första musikstudio på fritidsgården House of Tensta. Läs mer om musikstudion: ”Här får vi en chans att göra våra röster hörda”

Viktigt att prata om psykisk hälsa

Vi vill tillsammans med Tim Bergling Foundation arbeta för att minska stigmat kring psykisk hälsa. 

– Jag ser fram emot att samarbeta med Rädda Barnen som redan gör ett bra jobb kring ämnen som vi brinner för i Tim Bergling Foundation. Jag är också imponerad av deras ambition att skapa en meningsfull fritid för barn och unga som är en viktig del i livet mellan hemmet och skolan, säger Klas Bergling på Tim Bergling Foundation.

Tillsammans med Tim Bergling Foundation ska vi:

  • skapa kreativa mötesplatser för unga så att fler känner sig sedda och bekräftade
  • arrangera stärkande lekaktiviteter som främjar barns hälsa och utveckling
  • hålla samtalsgrupper där unga kan sätta ord på det som är svårt.

För även om det som händer på insidan kan vara svårt att se – så känns det minst lika mycket. Här och nu jobbar vi för barn och ungas psykiska hälsa!

Samarbeta med oss

Vill ditt företag stödja vårt arbete för att förbättra barns psykiska hälsa? Hör av dig till foretag@rb.se.

Läs mer om hur ditt företag kan samarbeta med oss

 

Om Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation, TBF, startades av Klas och Anki Bergling till minne av Tim "Avicii" Bergling som gick bort 2018. Stiftelsen arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och självmord bland barn, unga och unga vuxna och samarbetar med organisationer som arbetar för ungas psykisk hälsa, bland annat Rädda Barnen. 

Läs mer om Tim Bergling Foundation