Om vårt samarbete med Tim Bergling Foundation

Här och nu jobbar vi för ungas psykiska hälsa.

Insidan är svår att se. Och många barn och unga mår dåligt i det tysta. Det vill vi ändra på. Därför ska vi tillsammans med Tim Bergling Foundation skapa trygga och kreativa mötesplatser där barn och unga kan uttrycka sina känslor, utvecklas och stärkas.

En av sex unga lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. En av fyra känner sig ensam. Och två av tre har upplevt oro, ängslan och ångest. Det är skrämmande siffror. Samtidigt vet vi att en meningsfull fritid är en viktig friskfaktor.

Var med och stärk ungas psykiska hälsa!

Ge en gåva

Vi skapar kreativa mötesplatser för unga

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Men alla har inte samma förutsättningar. Därför ska vi, i samarbete med Tim Bergling Foundation, skapa kreativa och trygga mötesplatser som stärker barn och unga.

– Det här samarbetet syftar till att skapa fler gemensamma mötesplatser för barn och unga, där leken för de yngre, och musik och samtal för de äldre, kan vara verktyg för att uttrycka känslor, utvecklas och stärkas, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Platserna vill vi skapa tillsammans med barn och unga för att kunna möta de behov som de har, och för att tillsammans jobba proaktivt för att främja psykisk hälsa.

Tim "Avicii" Bergling
Tim Bergling, känd som Avicii, är en av våra mest hyllade artister, producenter och låtskrivare. Tim Bergling Foundation startades av Klas och Anki Bergling till minne av Tim som gick bort 2018.

Viktigt att prata om psykisk hälsa

Vi vill tillsammans med Tim Bergling Foundation arbeta för att minska stigmat kring psykisk hälsa. 

– Jag ser fram emot att samarbeta med Rädda Barnen som redan gör ett bra jobb kring ämnen som vi brinner för i Tim Bergling Foundation. Jag är också imponerad av deras ambition att skapa en meningsfull fritid för barn och unga som är en viktig del i livet mellan hemmet och skolan, säger Klas Bergling på Tim Bergling Foundation.

Tillsammans ska vi:

  • skapa kreativa mötesplatser för unga så att fler känner sig sedda och bekräftade
  • arrangera stärkande lekaktiviteter som främjar barns hälsa och utveckling
  • hålla samtalsgrupper där unga kan sätta ord på det som är svårt.

För även om det som händer på insidan kan vara svårt att se – så känns det minst lika mycket. Här och nu jobbar vi för barn och ungas psykiska hälsa!

Samarbeta med oss

Vill ditt företag stödja vårt arbete för att förbättra barns psykiska hälsa? Hör av dig till foretag@rb.se.

Läs mer om hur ditt företag kan samarbeta med oss

 

Om Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation, TBF, startades av Klas och Anki Bergling till minne av Tim "Avicii" Bergling som gick bort 2018. Stiftelsen arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och självmord bland barn, unga och unga vuxna och samarbetar med organisationer som arbetar för ungas psykisk hälsa, bland annat Rädda Barnen. 

Läs mer om Tim Bergling Foundation