Om du behöver hjälp - hit kan du vända dig

Om du mår dåligt, blivit illa behandlad eller på annat sätt inte har det bra finns det hjälp att få! Det brukar vara bra att prata med en vuxen du känner och litar på, kanske en lärare, skolkurator eller släkting. Här finns tips på fler ställen dit du kan vända dig för hjälp eller för att få kunskap.

Om du blir slagen eller hotad och behöver hjälp direkt, ring 112.

Om du mår dåligt

Socialtjänsten i din kommun går att kontakta om du inte har det bra hemma. Du hittar nummer eller mail på din kommuns hemsida. Här kan du läsa mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med kollpasoc.se

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) går att kontakta om du mår dåligt. Läs på din regions hemsida eller sök via 1177 Vårdguiden för att hitta din närmaste BUP-mottagning. På www.bup.se finns mer information om vad BUP kan hjälpa till med och information om psykiska besvär hos barn.

Till Ungdomsmottagning kan en gå utan att först berätta för sin vårdnadshavare. På UMO finns mer information om vad UMO kan hjälpa till med. Där kan du också hitta din närmaste Ungdomsmottagning.

Om du har det dåligt i skolan är det viktigt att du berättar det för en vuxen du litar på. På elevhälsan/skolhälsovården finns ofta sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare som är vana att prata med barn. På skolans hemsida brukar du hitta telefonnummer.

BEO, Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen. De utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Anonymt stöd för barn och unga

Ibland är det skönt att få prata med en vuxen utan att säga vem en är. Här är tips på vart du isåfall kan vända dig.

Du kan ringa, maila eller chatta med vuxna på BRIS, Barnens rätt i samhället. Telefonnummer: 116 111

Du kan ringa, chatta eller maila med unga och vuxna på Tjejjouren.

Killfrågor kan du chatta med unga och vuxna.

Du kan chatta med unga på Jourhavande kompis som drivs av Röda Korsets ungdomsförbund.

På Tilia kan du chatta om att må psykiskt dåligt.

Unga relationer kan du få stöd via chatt och information om du blir utsatt för våld i din relation eller är den som utsätter. Eller om du är kompis till någon som utsätter/utsätts.

Ellencentret erbjuder stödchatt och information för dig mellan 15—25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning och sex som självskadebeteende.

Novahuset erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt våld, oavsett om övergreppet har skett online eller offline.

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Du behöver inte  ha polisanmält något för att få stöd.

Storasyster Vi erbjuder stöd till dig från 13 år oavsett könsidentitet, som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp.

BOUJT - Barn- och Ungdomsjour på teckenspråk. Här kan du som är döv eller hörselskadad få pepp, stöd eller ställa frågor på svenska, skriven svenska eller teckenspråk.

Föräldrar som inte mår bra

Maskrosbarn kan du chatta med vuxna om hur det är att leva med en förälder som inte mår bra.

Kränkningar på nätet

Epcat stödlinje ger hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år.

Kränkt.se hittar du Datainspektionens fakta och råd om vad du kan göra ifall du blivit utsatt på nätet.

Hat och extrema åsikter

Orostelefonen om radikalisering vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna.

Hedersrelaterade frågor

Kärleken är fri är Rädda Barnens chatt för frågor om allt som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Tris (Tjejers rätt i samhället) arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder stöd till dig som känner dig begränsad av din familj eller släkt.

Information för barn och unga

BO, Barnombudsmannen, en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter.

Dags att prata om finns saklig information om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och om att ha skilda föräldrar som inte kommer överens.

Jagvillveta.se kan du läsa om vad som är ett brott och hur du kan få hjälp om du varit med om ett brott. Det finns också information om vad som händer när man anmäler och om det blir rättegång.

Information och tips om corona

Här har vi samlat tips och råd för dig som är orolig för coronaviruset.