Om du behöver hjälp - hit kan du vända dig

Om du mår dåligt eller känner dig kränkt, mobbad eller orättvist behandlad finns det hjälp att få.

Om du blir slagen eller hotad och behöver hjälp direkt, ring 112.

Allmänt

Socialtjänsten i din kommun (kolla på din kommuns hemsida)

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin, här finns kontaktuppgifter till BUP i hela landet)

BRIS, Barnens rätt i samhället, tel: 116 111, BRIS-chatten

BO, Barnombudsmannen, en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter

Jourhavande medmänniska, tel: 08-702 16 80

Nationella hjälplinjen, kostnadsfri psykologisk hjälp, tel: 020-22 00 60

Tjejjouren, chatt, mejl, telefon.

Kränkningar på nätet

Kränkt.se

Skolrelaterade problem

BEO, Barn- och elevombudet, en del av Skolinspektionen, utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Skolhälsovården (kolla på din skolas hemsida)

Förebygger självmord

Mind, hjälp mot självmordsfunderingar, chatta, mejla

Hedersrelaterade frågor

Det handlar om kärlek, ett Rädda Barnen-projekt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolungdomar

Elektra, Fryshuset, arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Ung och kropp

Umo.se Ungdomsmottagningen på nätet

Killfrågor chatt, mejl

Om du är utsatt för brott

Polisen 114 14, (112 om det är akut)

Jagvillveta.se, här kan du läsa vad som är ett brott och hur du kan få hjälp om du varit med om ett brott. Det finns också information om vad som händer när man anmäler och om det blir rättegång.

Om du har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka

Maskrosbarn