Om du behöver hjälp - hit kan du vända dig

Om du mår dåligt eller känner dig kränkt, mobbad eller orättvist behandlad finns det hjälp att få.

Om du blir slagen eller hotad och behöver hjälp direkt, ring 112.

Allmänt

Socialtjänsten i din kommun: kolla på din kommuns hemsida. Här kan du läsa mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med kollpasoc.se

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där du bor. Läs på ditt landstings hemsida eller sök via 1177 Vårdguiden för att hitta din närmaste BUP-mottagning. På www.bup.se finns mer information om vad BUP kan hjälpa till med och information om psykiska besvär hos barn.

BRIS, Barnens rätt i samhället, tel: 116 111, BRIS-chatten

BO, Barnombudsmannen, en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter

Tjejjouren, chatt, mejl, telefon.

Jourhavande kompis, drivs av Röda Korsets ungdomsförbund. 

Vid oro för coronaviruset

Här har vi samlat tips och råd för dig som är orolig för coronaviruset. 

Kränkningar på nätet

Kränkt.se

Hat och extrema åsikter

Orostelefonen om radikalisering vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna.

Skolrelaterade problem

BEO, Barn- och elevombudet, en del av Skolinspektionen, utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Skolhälsovården (kolla på din skolas hemsida)

Förebygger självmord

Mind, hjälp mot självmordsfunderingar, chatta, mejla

Hedersrelaterade frågor

Det handlar om kärlek, ett Rädda Barnen-projekt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolungdomar

Ung och kropp

Ungdomsmottagningen där du bor. På Umo.se finns mer information om vad UMO kan hjälpa till med.

Killfrågor chatt, mejl

Om du är utsatt för brott

Polisen 114 14, (112 om det är akut)

Jagvillveta.se, här kan du läsa vad som är ett brott och hur du kan få hjälp om du varit med om ett brott. Det finns också information om vad som händer när man anmäler och om det blir rättegång.

Om du har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka

Maskrosbarn

Trygga barnen