Barnen i Gaza och Israel behöver vapenvila nu

Att döda och skada barn och attackera sjukhus och skolor, är allvarliga kränkningar av barns rättigheter och i strid med den humanitära rätten. Rädda Barnen uppmanar alla aktörer i Palestina och Israel att respektera krigets lagar. Vi vädjar till världens ledare att verka för en vapenvila.

Det eskalerande våldet i Gaza och Israel gör att barnen i de drabbade områdena nu lever i en mardröm. Rädda Barnen fördömer alla former av våld mot barn och uppmanar samtliga aktörer att göra allt de kan för att skydda barns liv.

Påverkar barnens psykosociala hälsa 

Hälften av Gazas invånare är barn och de har levt med återkommande våld och attacker under lång tid. De har sett familjemedlemmar och vänner dö, och deras skolor har bombats eller stängts regelbundet på grund av säkerhetsrisker. Även barnen i Israel har levt med återkommande cykler av våld och rädsla. Konflikten och våldet påverkar barnens psykosociala hälsa allvarligt.

Vapenvila behövs nu

Världens ledare måste göra allt i sin makt för att en vapenvila ska komma till stånd. Det budskapet för Rädda Barnen fram till ledare i Sverige, EU, FN och många andra länder. Att stoppa våldet är det enda sättet att verkligen skydda barnen.

Vi är djupt oroade över rapporter om att israeliska barn blivit kidnappade. Att kidnappa barn är en allvarlig kränkning av barns rättigheter. Alla barn måste friges omedelbart, utan villkor.

Rädda Barnen uppmanar alla aktörer i konflikten att se till att nödhjälp kan nå barnen i Gaza. Humanitära konvojer måste kunna komma fram till skolor, sjukhus och FN-anläggningar. Svårt sjuka patienter behöver flyttas ut ur Gaza för att få akutvård. 

Vi vädjar också till den israeliska regeringen att dra tillbaka uppmaningen till civilbefolkningen att evakuera norra Gaza.

Akut behov av bistånd

Internationella organisationer har varnat för den akuta bristen på mat, vatten, mediciner, bränsle och elektricitet i Gaza. Om hjälp inte kommer in är risken stor att barn, särskilt små barn, kommer att dö av uttorkning, enligt rapporter från FN. 

Att EU och Sverige fortsätter sitt humanitära bistånd till palestinska områden är mycket viktigt. Rädda Barnen uppmanar den svenska regeringen att även återuppta Sveriges utvecklingsbistånd till barnen i Palestina. Flera av de organisationer som får stöd av Sveriges utvecklingsbistånd kommer också att delta i arbetet med att ge humanitär nödhjälp till barn. De behöver Sveriges stöd mer än någonsin.

Vi finns på plats för barnen i Gaza

Rädda Barnen är en av de största organisationerna i Gaza där vi arbetat länge med både humanitärt stöd och utvecklingsarbete för att skydda barn och främja barns rättigheter. Våra program stärker barns skydd mot våld och skapar trygga platser där barn kan leka och bearbeta sina känslor och trauman efter att ha levt hela sina liv i en konfliktzon.

Välj belopp

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.