21.000 barn beräknas vara försvunna i krigets Gaza

21 000 barn beräknas vara försvunna i krigets Gaza

I krigets Gaza letar förtvivlade föräldrar efter sina barn – barn som tappats bort i kaoset, barn som begravts i omärkta gravar eller som ligger fast under rasmassorna. Enligt uppskattningar saknas minst 21.000 barn i Gaza.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva

Sedan den sjunde oktober har 14.000 barn dödats i Gaza, enligt det lokala hälsoministeriet. Runt hälften av barnen har ännu inte kunnat identifieras, delvis för att kropparna är så svårt skadade. Utöver dödstalen beräknas runt 21.000 barn vara försvunna.

Rådande omständigheter gör det svårt att exakt verifiera information men uppskattningar gör gällande att 17.000 av barnen ska ha förlorat kontakten med sina familjer i kaoset medan 4.000 barn beräknas ligga fångade under rasmassorna. Hur många som ligger begravda i omärkta gravar är osäkert.

Vi arbetar för att återförena familjer

– Föräldrar berättar för oss att de inte vet var deras barn är någonstans och varje dag hittar vi ensamma barn som letar efter någon de känner. Vi arbetar tillsammans med partners för att identifiera ensamma barn och spåra deras familjer, men det är oerhört svårt när strider hela tiden tvingar folk att vara i rörelse, säger en av Rädda Barnens barnskyddsspecialister i Gaza.

– Grannar och släktingar som tar hand ensamma barn kämpar för att tillgodose deras grundläggande behov som skydd, mat och vatten. Många barn är tillsammans med vuxna de inte känner vilket ökar risken för våld och övergrepp.

Barn hittade i massgravar

Rädda Barnens barnskyddsteam rapporterar att den israeliska offensiven i Rafah ytterligare ökat påfrestningarna på familjer och samhällen som försöker ta hand om de ensamma barnen. Enligt barnskyddsteamet är det nästan omöjligt att bekräfta identifiering av en kropp i de fall då hela familjer har dödats. Restriktioner gör att utrustningen och experterna som behövs för ett sådant jobb inte tillåts komma in.

Barn finns också bland de som nyligen hittats i massgravar, där många visar tecken på tortyr och summariska avrättningar, liksom potentiella fall av människor som begravts levande, enligt FN.

Samtidigt är det osäkert var omkring 250 palestinska barn från Västbanken som förts till israeliska militärfängelser befinner sig. På grund av de striktare restriktioner som införts sedan oktober har familjerna inte fått reda på var barnen finns eller hur de mår. Sedan oktober har 33 israeliska barn dött, om det finns barn kvar bland gisslan som hålls i Gaza är osäkert.

"Desperat behov av vapenvila"

– Föräldrar plågas av ovisshet om var deras barn befinner sig, eller om de ens är vid liv. Ingen mamma eller pappa ska behöva gräva sig genom bombade hus eller massgravar för att leta efter sitt barns kropp. Inget barn ska behöva vara ensamt och oskyddat i en krigszon. Inget barn ska frihetsberövas eller hållas som gisslan, säger Åsa Regnér, Rädda Barnens generalsekreterare.

– Barn som är försvunna men vid liv är mycket sårbara. De måste skyddas och återförenas med sina familjer. För de barn som har dödats måste dödsfallen markeras formellt, familjer informeras, begravningsritualer respekteras och ansvar utkrävas. Jag upprepar vad som tidigare sagts, Gaza är i dag en kyrkogård för barn. Det måste göras en oberoende utredning och de ansvariga måste ställas till svars. Vi är i desperat behov av en vapenvila för att hitta saknade barn som överlevt och för att förhindra att fler familjer splittras.

Stödjer ensamkommande barn i Gaza

Rädda Barnen har tillhandahållit viktiga tjänster och stöd till palestinska barn sedan 1953. Rädda Barnens team i Gaza arbetar tillsammans med lokala partners för att identifiera och stödja ensamkommande barn. Detta inkluderar individuell hantering av skyddsärenden för barn, kontantstöd till vårdgivare som tar hand om ensamma barn och psykosocialt stöd.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva