Berätta för andra om Stopp! Min kropp!-veckan

Känner du någon som borde känna till Stopp! Min kropp!-veckan? Här finns information att sprida vidare.

Berätta om Stopp! Min kropp!-veckan i sociala medier

Ladda ner bild i facebookformat

Ladda ner bild i Instagramvänligt format

Dela vår korta film om Stopp! Min kropp!-veckan

Förslag på text att dela: 

Barn behöver modiga vuxna!

Under vecka 42, 14-20 oktober, lyfter Rädda Barnen Stopp! Min kropp!- frågorna lite extra för att göra det enklare att prata om kroppen, känslor och gränser för att barn alltid ska känna sig trygga med att berätta för vuxna om något inte känns bra.

När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att berätta när någonting har hänt. Läs mer och skriv upp dig på intresselistan. 

Informationsmaterial att sprida

Affish och onepager kommer snart finnas här.

Får du frågor om  Stopp! Min kropp!?

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor.