Stopp! Min kropp! - veckan

För barns rätt till trygghet!

Vi vill göra det enklare att prata om kroppen, känslor och gränser för att barn alltid ska känna sig trygga med att berätta för vuxna om något inte känns bra. Vi hoppas att viktiga vuxna, förskolor, lågstadier och föreningsliv ska jobba med Stopp! Min kropp! året om, men under vecka 42, 14-20 oktober, lyfter vi Stopp! Min kropp!-frågorna lite extra.

Var en modig vuxen!

Missa inget viktigt om årets Stopp! Min kropp-vecka, skriv upp dig på listan för att få e-post med mer information.

Barnsändningar

I barnsändningarna under Stopp! min kropp!-veckan ger både barn och kändisar tips på saker som kan vara bra att tänka på för att exempelvis vara trygg på nätet, att berätta om en dålig hemlighet eller att prata om frågorna inom idrotten och föreningslivet. 

Stopp! Min kropp! - veckans filmer

Det är aldrig barns ansvar att stoppa övergrepp

Stopp! Min kropp! syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också lära barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Digital konferens

Se Stopp! Min kropp!-konferensen från 2023. Konferensen är uppdelad i fyra olika digitala seminarier så du kan titta på den del som är mest intressant för dig. 

Stopp! Min kropp! konferensen

Vanliga frågor om Stopp! Min Kropp!-veckan

Stopp! Min kropp!-veckan innebär att Rädda Barnen lyfter frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra under en vecka. Alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. Stopp! Min kropp!-veckan uppmärksammas på förskolor, skolor och i fritidsverksamheter runt om i Sverige, i Rädda Barnens egna verksamheter och digitalt.

Barn efterfrågar modiga vuxna, och genom kreativa aktiviteter och viktiga samtal gör vi skillnad. Vi vill att barn och vuxna ska prata mer om kroppen, känslor och gränser för att bättre kunna förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, och ge stöd till de som blivit utsatta.

Allt material är helt gratis och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig och när.

Nyhet: 2024: Årets superviktigaste digitala spel lanseras. Stopp! Min kropp!-veckans barnsändningar är filmer till barn 6 - 9 år. Tidigare digitala seminarier för viktiga vuxna finns att se på webben. Lokala aktiviteter

Ja, allt som sker under veckan kommer att finnas tillgängligt även efter veckan här på webben.

Barn behöver modiga vuxna

När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att berätta när någonting har hänt.

Känner du någon som borde känna till Stopp! Min kropp!-veckan? 

Här finns bilder, affisch och förslag på text för att sprida vidare till viktiga vuxna som möter barn, inom förskolan, skolan, idrotten och föreningslivet så att fler barn kan få ta del av Stopp! Min Kropp! 

Berätta om veckan

Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! är ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet. Det är en del av Rädda Barnens arbete för barn utsatta för våld och övergrepp - i förebyggande syfte men även hur man kan agera när något har hänt.

Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! i förskolan

Att prata med små barn om kroppen och gränser hjälper barn att bli medvetna om kroppens värde och hur de säger eller visar ja och nej.

Förskola

Stopp! Min kropp! i skolan

Stopp! Min kropp! är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser.

Skola

Stopp! Min kropp! på fritiden

Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Fritiden

Stopp! Min kropp! för dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna med tips och råd.

Förälder