Stopp! Min Kropp!-veckan för barns rätt till trygghet

Den 10 - 16 oktober genomfördes Stopp! Min kropp!-veckan för att göra frågor om kroppen, känslor och gränser mer pratbara.

Vi vill att förskolor, lågstadier och föreningsliv ska jobba med Stopp! Min kropp! vilken vecka som helst under året, men just under Stopp! Min kropp! - veckan lyfte vi frågan om kroppen, känslor och gränser lite extra. När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi  förutsättningarför barn att berätta när något har hänt

Digital konferens

Årets Stopp! Min kropp! - vecka inleddes med en digital konferens för att förbereda och inspirera dig som viktig vuxen.

Se konferensen här

 

 

Stopp! Min Kropp! - veckans barnsändningar

Här delar vi med oss av tips och utmaningar och får höra barn ställa frågor till både kända och okända vuxna.

Se filmerna

Stopp! Min kropp!-låten

Lyssna, titta och sjung med till Stopp! Min kropp!-låten som framförs av Stopp! Min Kropp!-kören featuring Yankho. Lyssna på Stopp! Min kropp!-låten och ladda ner texten.

 

Nytt! Stopp! Min Kropp! i förskolan

Genom att prata, sjunga sånger, läsa böcker och leka lekar får barn hjälp att utveckla sin förståelse för känslor, privata områden, kroppsgränser och samtycke.

Stop! Min kropp! i förskolan

Det är aldrig barns ansvar att stoppa övergrepp

Stopp! Min kropp! syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också lära barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Att stötta barn i frågor om kroppen, känslor och övergrepp

Här har vi samlat länkar, föreläsningar, filmer, och annat material för att du som viktig vuxen lättare ska kunna förebygga, upptäcka och hantera våld och övergrepp mot barn.

Stödvägar, kunskap och material

Vanliga frågor om Stopp! Min Kropp!-veckan

Stopp! Min kropp!-veckan innebär att Rädda Barnen lyfter frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra under en vecka. Varje dag har olika teman, och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. Stopp! Min kropp!-veckan uppmärksammas på skolor och i fritidsverksamheter runt om i Sverige, i Rädda Barnens egna verksamheter och digitalt.

Barn efterfrågar modiga vuxna, och genom kreativa aktiviteter och viktiga samtal gör vi skillnad. Vi vill att barn och vuxna ska prata mer om kroppen, känslor och gränser för att bättre kunna förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, och ge stöd till de som blivit utsatta.

Allt material är helt gratis och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig och när.

Årets vecka inleds med en digital konferens för viktiga vuxna. Fem uppdaterade filmer till barnen. Inspelade föreläsningar, tips, kunskap och verktyg för att prata med barn om kroppen, känslor och gränser. Nytt material för förskolan. Medlemsrörelsen kommer ha Lokala aktiviteter runt om i landet.

Ja, allt som sker under veckan kommer att finnas tillgängligt även efter veckan här på webben.

Kontakt kring Stopp! Min kropp!-veckan

Givarservice

För generella frågor om veckan och materialet kan du kontakta Givarservice på telefon 08-698 9030 eller e-post: givarservice@rb.se.

Rädda Barnen i din region

Vill du komma i kontakt med någon från Rädda Barnen i din region?

Region Nord

Norrbotten, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland
Kontor i Luleå, Umeå och Östersund
E-post: infonord@rb.se

Region Öst

Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Gotland
Kontor i Borlänge, Norrköping och Stockholm
E-post: infoost@rb.se

Region Väst

Värmland, Närke, Västra Götaland, Bohuslän och Halland
Kontor i Göteborg, Karlstad och Vänersborg
E-post: infovast@rb.se

Region Syd

Skåne, Småland, Blekinge och Öland
Kontor i Malmö och Växjö
E.post: infosyd@rb.se

Rådgivningstelefonen

Om du behöver råd och stöd om exempelvis barn och trauma, har vi en rådgivningstelefon för allmänheten och till andra professionella inom t. ex. socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola. Du når oss på 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling.

Om Stopp! Min kropp!-veckan

Stopp! Min kropp!-veckan innebär att Rädda Barnen lyfter frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra under en vecka. Varje dag har olika teman, och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. 

Stopp! Min kropp!-veckan uppmärksammas på skolor och i fritidsverksamheter runt om i Sverige, i Rädda Barnens egna verksamheter och digitalt. 

Varför?

Barn efterfrågar modiga vuxna, och genom kreativa aktiviteter och viktiga samtal gör vi skillnad. 

Vi vill att barn och vuxna ska prata mer om kroppen, känslor och gränser för att bättre kunna förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, och ge stöd till de som blivit utsatta.

Allt material under veckan är helt gratis och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig och när.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

En barndom fri från våld och övergrepp är en rättighet, men inte alltid en självklarhet. Vi på Rädda Barnen kämpar för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Det gör vi genom att ge barn och viktiga vuxna kunskap om vad våld är och vilka rättigheter barn har. Vi uppmärksammar barn i otrygga situationer och erbjuder stöd och behandling. Vi vill att man ska våga prata om våld och att barn ska veta att de kan vända sig till vuxna för att få hjälp.

 

 

Seminarier från Stopp! Min kropp! - veckan 2021

Lyssna när Rädda Barnen delar med sig av kunskap och erfarenheter och samtalar med olika samhällsaktörer och experter.

Till seminarier