KÖP GÅVOBEVIS TILL ALLA SOM REDAN HAR ALLT

Här finns gåvor du kan ge med hjärtat. Vi skickar gåvobevisen med tillhörande kuvert till dig så kan du ge bort dem till vem du vill.

Välj gåvobevis

Hjälp ett barn på flykt

Hjälp ett barn på flykt

Barn på flykt från norra Irak kan nu få hjälp att bearbeta sina upplevelser genom lek på en trygg och skyddad plats i ett flyktingläger.

Visa gåvobeviset
100 kr
Hälso- och sjukvård till nyfödda

Hälso- och sjukvård till nyfödda

Ett nyfött barn i Indien kan nu få livsviktig hälso- och sjukvård under sitt första levnadsår: Vaccin, behandling av barnsjukdomar som lunginflammation och malaria och utbildning för mammor kring amning och hygien.

Visa gåvobeviset
400 kr

Summa gåvobevis:
0 kr
kr

Till toppen

Så används pengarna

Vi arbetar för att förbättra livet och framtiden för barn, i Sverige och i världen.

Pengarna används där de gör största möjliga nytta i vårt arbete. Gåvobevisen är exempel på hur pengarna används.

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vårt 90-konto garanterar att pengarna används på ett effektivt och bra sätt.

Under 2014 gick 10 procent av våra kostnader till administration. Resterande gick till vårt arbete för barns rättigheter.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners