Barnfattigdom

Ett stort antal barn i Sverige lever i fattigdom. Enligt vår senaste rapport finns det 230 000 barn vars familjers inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna. Det vill vi på Rädda Barnen ändra på.

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Oftare handlar det om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn så självklart har.

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Rent statistiskt är det då större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan. Man har inte heller samma möjligheter till en aktiv fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi.

Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar utanför gemenskapen.

Barn i fattiga familjer diskrimineras

Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. De barn som räknas som fattiga enligt Rädda Barnen lever i en familj som antingen har låg inkomststandard – alltså så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader – eller får försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Under 2012 levde 230 000 barn i fattigdom – det vill säga ungefär 12 procent av alla barn i Sverige. Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver.

Vi kräver handling mot barnfattigdom

På Rädda Barnen anser vi att Sverige måste samla sina åtgärder mot barnfattigdomen i en kraftfull plan. Planen ska prioritera de mest utsatta grupperna och vara ett aktivt redskap i politiken, alltså ha tydliga mål, aktiviteter och resurser.

Läs mer om vad vi gör för att bekämpa barnfattigdomen.

Till toppen

Testa dina kunskaper om barnfattigdom i Sverige

Det finns ungefär 2 miljoner barn i Sverige. Hur många av dem lever i barnfattigdom?Barnfattigdomsrapporter

Årsrapport 2014

På dagordningen - Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

Tidigare rapporter

Antologi: Nio röster om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor

Läs bland annat Jackie Ferms och Kristoffer Johanssons (bilden) texter om barnfattigdom.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners