Engagera dina medarbetare och kunder för barn

Tillsammans med oss kan ni engagera era medarbetare och kunder i en gemensam handling för barn i utsatta situationer. Genom att dela med er av er tid, er expertis eller genom att starta en egen insamling kan ni göra stor skillnad för de barn som behöver det mest!

Så kan ni bidra

Vill ni engagera era medarbetare under företagets social day eller sparka igång terminen med en rolig och viktig aktivitet?

Engagera i en gemensam handling för barn, för stoltare medarbetare, nöjdare kunder och en hållbar framtid. Bidra på det sätt som passar er bäst:

  • Egen insamling - starta en egen engagerande insamling, ex. till barn i katastrofer. Tävla mellan avdelningar eller arrangera en konsumentkampanj.
  • Expertis - dela med er av era kunskaper, t.ex. genom att stötta unga i CV-skrivning och intervjuträning eller inom något annat av ert företags kärnkunskaper.
  • Mentorskap eller praktik - engagera barn och unga exempelvis genom att erbjuda praktikplatser och inspirera till studie- eller karriärsval.
  • Föreläsning – vi kommer och berättar för er om läget för barn i världen. Vi vill nå ut och sprida kunskap och det betyder mycket att få komma till er för ett samtal om barns situation.

Genom att engagera era medarbetare och kunder kan ni göra en viktig skillnad för barn i utsatta situationer. 

Kontakta oss för att skräddarsy ett upplägg som passar just er.

Vill du veta mer om hur ert företag kan engagera medarbetare och kunder i gemensam handling för barn?

Kontakta oss