Engagera era medarbetare och kunder för barn

Tillsammans med oss kan ni engagera era medarbetare och kunder i en gemensam handling för barn i utsatta situationer. Genom att dela med er av er tid och expertis - eller genom att starta en egen insamling - kan ni göra stor skillnad för de barn som behöver det mest.

Kom igång med ert medarbetarengagemang!

Kontakta oss

Så kan ni bidra

Vill ni engagera era medarbetare under företagets social day eller sparka igång terminen med en rolig och viktig aktivitet?

Engagera i en gemensam handling för barn, för stoltare medarbetare, nöjdare kunder och en hållbar framtid. Bidra på det sätt som passar er bäst:

  • Egen insamling - starta en egen engagerande insamling, till exempel till barn i katastrofer. Tävla mellan avdelningar eller arrangera en konsumentkampanj.
  • Expertis - dela med er av era kunskaper, till exempel genom att stötta unga i CV-skrivning och intervjuträning eller inom något annat av ert företags kärnkunskaper.
  • Mentorskap eller praktik - engagera barn och unga exempelvis genom att erbjuda praktikplatser och inspirera till studie- eller karriärsval.
  • Föreläsning – vi kommer och berättar för er om läget för barn i världen. Vi vill nå ut och sprida kunskap och det betyder mycket att få komma till er för ett samtal om barns situation.

Genom att engagera era medarbetare och kunder kan ni göra en viktig skillnad för barn i utsatta situationer. 

Kontakta oss för att skräddarsy ett upplägg som passar just er.

IKEA
IKEA packa ryggsäckar - beskuren

Packade 37 000 ryggsäckar till nyanlända barn

Under 2015 kom över 70 000 barn till Sverige från krig, förföljelse eller fattigdom. De flesta saknade egna tillhörigheter. IKEA:s medarbetare och Rädda Barnen packade tillsammans hela 37 000 ryggsäckar med leksaker och pyssel.

H&M

Medarbetare engageras för barn i katastrofer

När den extrema torkan i Etiopien ledde till akut brist på mat och vatten hjälptes H&M:s medarbetare åt i en gemensam insamling till Rädda Barnens insatser.

Apoteket

Engagerar sig i hälsofrågor

Apoteket anordnar föräldraforum i socioekonomiskt utsatta områden för att informera om frågor som rör hälsa, medicin och sjukvård. Genom att involvera lokala apotek bygger man relationer i närområdet och skapar engagemang bland medarbetarna.

Stegtävling
Barn i Uganda

Steg som räddar liv

Er arbetsplats kan göra stor skillnad genom att gå för barns överlevnad och för er egen hälsa! Genom Rädda Barnens stegtävling kan ni bidra till våra insatser i katastrofer och konflikter och för barn på flykt.

Rapport om hållbarhet

Bolag visar ökat intresse för hållbarhet

Hela 90 procent av svenska bolag upplever ett ökat intresse för deras hållbarhetsarbete, och intresset från kunder och medarbetare ökar mest, visar PwC:s rapport. Daniel Stattin, rådgivare inom hållbarhet, ger sin analys av resultatet.

Telia

"Medarbetarna engagerar sig i hållbarhetsarbetet"

Hållbarhetsstrategen Anna Augustson berättar hur Telia engagerar sina medarbetare i företagets hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer om hur ert företag kan engagera medarbetare och kunder i gemensam handling för barn?

Kontakta oss