Safe Place – en flerspråkig app till barn och unga som upplevt svåra saker

Nu finns Safe Place, en app för barn och ungdomar som lider av stark stress och oro. Appen finns fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

Här hittar du appen Safe Place

Ladda ned Safe Place för Apple

Ladda ned Safe Place för Android

För support, feedback och buggrapport maila safeplace.app@rb.se

Safe Place kan användas för att må bättre i situationer av stark stress och efter svåra upplevelser, för barn och unga som känner oro, rädsla eller har svårt att sova.

I Safe Place finns tre konkreta övningar som kan lugna och hjälpa i stunden men också, vid regelbunden användning, på längre sikt.

  • Första övningen är en interaktiv andningsövning som hjälper användaren att få kontroll över och lugna sin andning vid till exempel ångest. 
  • Andra övningen är en progressiv avslappningsövning som hjälper barnet eller ungdomen att slappna av i kroppen. Det är en övning som är fin att använda exempelvis innan läggdags, för att förbereda kroppen på god sömn och avleda svåra tankar. 
  • I den tredje övningen får användaren hjälp, genom ljud och bild, att avleda sin uppmärksamhet från svåra minnen eller tankar till en lugn plats.

I Safe Place finns även information om traumarelaterade symptom och svårigheter, vilket är en viktig del i att hjälpa barn och unga att förstå sig själva. I appen finns också möjlighet att stötta andra användare och att känna gemenskap med andra unga som använder appen.

Safe Place har skapats av psykologer och psykoterapeuter på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, Region Syd tillsammans med byrån USTWO digital product studio i Malmö. Appen ges ut på fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.