Så hjälper vi familjer som flytt från Ukraina till Sverige

Rädda Barnens barnvänlig plats

Vi arbetar över hela Sverige för att ge stöd och skydd till familjer och barn som har flytt från Ukraina.

Rädda Barnen finns på plats i nästan hela Sverige med anställda och volontärer. Just nu skalar vi upp och mobiliserar för att möta akuta behov, samtidigt som vi skapar strukturer för långsiktigt arbete med barns trygghet och säkerhet som högsta prioritet.

Vi driver barnvänliga platser

På ankomstställen och Migrationsverkets boenden bygger vi barnanpassade platser med leksaker, pyssel, vilohörna och närvarande trygga vuxna. 

Det gör vi för att fler barn ska få pausa en stund i en trygg miljö, få en känsla av normalitet och tillgång till lek, vila och stöd för att bearbeta det de varit med om. 

Läs om varför barnvänliga platser är så viktiga för barn på flykt

Vi skapar en meningsfull fritid med läkande lek​

I våra möten med barn på flykt arbetar vi med metoder som är särskilt utformade för att stärka och lugna barn och familjer som varit med om svåra händelser. ​

Leken är ett bra verktyg i kris och oro, den avleder och får barn att vara i stunden. Det ger möjlighet att bearbeta upplevelser och hantera svåra känslor på ett tryggt vis.

Rädda Barnens barnvänliga plats

Vi samverkar med andra med barnet i fokus

Vi följer noga utvecklingen i Ukraina och grannländerna. Vi kartlägger både nationella och lokala behov, och har löpande dialog med myndigheter och andra civilsamhällesaktörer för att säkerställa ett effektivt och samordnat mottagande.​

Ett nationellt exempel är initiativet ”En trygg start i Sverige”, där vi samverkar nationellt för ett tryggt och säkert boende. ​

Vi samarbetar även över hela landet med andra som arbetar lokalt från civilsamhället, kommuner, länsstyrelser och näringslivet för att se till att alla bidrar med det som gör bäst nytta för barn och deras familjer, baserat på vad de behöver just nu.

Vi ser till att barn och familjer får vård och stöd

Alla som möter barn och familjer på flykt från Rädda Barnen är utbildade i att skapa trygga och säkra verksamheter för barn. När vi möter någon som behöver vård eller ytterligare stöd från samhället hjälper vi till att lotsa till rätt samhällsfunktion. 

Vi mobiliserar och utbildar volontärer

Vi rekryterar, samordnar och utbildar volontärer i bland annat psykologisk första hjälp och psykosocialt stöd. Vi utbildar även i hållbart engagemang – för att kunna stötta barn och familjer på flykt behöver vi också ta hand om oss själva och varandra.​

Om du är intresserad av att bli volontär du kan redan nu förbereda dig genom fem steg och hitta aktuella volontäruppdrag. 

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare