Minor gör leken livsfarlig i Ukraina

Efter snart två år av krig i Ukraina lever tusentals barn i fortsatt utsatthet och fara. Även i de områden där de aktiva striderna upphört. 30 procent av Ukrainas yta är täckt av minor och oexploderad ammunition.

Välj belopp

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Det motsvarar ungefär Södermanland, Gotland, Blekinge och Bohuslän tillsammans. Minorna är en extremt smutsig aspekt av kriget. När våldet inte längre syns och hörs på en plats känner sig människor tryggare än tidigare. De slappnar av och barnen kanske skrattar och leker, Men på ett ögonblick kan glädjen förvandlas till ren skräck. 

Olehs by är full av minor

Nioåriga Oleh och hans familj tvingades fly när kriget kom. Nu har de återvänt till sin hemby som är full av minor, och familjen måste ständigt vara uppmärksamma på riskerna. Olehs föräldrar påminner alltid honom och hans syskon om att bara leka på asfalten. De får inte springa runt och definitivt inte rusa efter om en boll rullar i väg.

Förrädiskt nog ser en del minor ut litegrann som små leksaksflygplan. Gång på gång råkar nyfikna barn plocka upp dem. 

Vi arbetar för att skydda barnen i Ukraina mot minor
Olehs familj framför sitt tidigare hus, som förstördes i attackerna. Tamara, 39, Kyrylo, 11, Oleksiy, 46, Oleh, 9 och Valera, 13.

Information som förhindrar skador

Vi samarbetar med Ukraine Deminers Association för att utbilda människor om riskerna med minor. Vi informerar om hur de ser ut, i vilka områden de finns, hur man skyddar sig, vad man ska göra om man ser en mina, vem man ska rapportera till och hur man upplyser andra om att det kan finnas minor på en plats.

Informationen är livsviktig och förebygger skador, samtidigt som minröjarna får rapporter om var deras insatser behövs.

En av våra kollegor besöker barnsjukhuset i Lviv där barn som skadats av minor får vård och behandling.

Vården av barn är eftersatt

Barn löper sju gånger större risk att dö av explosionsskador än vuxna. Ändå är vården av sprängskadade barn eftersatt. Därför har vi inlett ett samarbete med Imperial College i London. Först och främst tar teamet itu med bristen av barnproteser, men de jobbar också för att hitta nya behandlingar och innovationer som hjälper barn att bli friska vuxna.

Så hjälper vi också barnen i Ukraina

  • Driver trygga platser där barn får leka och vara just barn.
  • Tränar personal i psykologisk första hjälpen.
  • Ger psykosocialt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser.
  • Delar ut mat, rent dricksvatten och andra hushållsartiklar.
  • Reparerar skolor som skadats i kriget.
  • Startar tillfälliga läroplatser och digitala lärocenter.
  • Delar ut kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste.

Tillsammans kan vi rädda liv!

Vi gör allt vi kan för att skydda barnen som flytt eller lever kvar i krig - i Ukraina och runt om i världen. Din gåva hjälper oss att vara snabbt på plats och stanna så länge vi behövs. 

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Swisha en gåva