Frågor och svar om Pippi of Today

Här samlar vi svar på några frågor om Pippi of Today. Hittar du inte vad du letar efter? Maila din fråga till izabelle.wideen@rb.se.

Vad är Pippi of Today?

Pippi of Today är ett samarbete mellan Astrid Lindgren Aktiebolag och Rädda Barnen, med syfte att skapa uppmärksamhet kring och samla in pengar till förmån för flickor på flykt.

Varför fokuserar Pippi of Today enbart på flickor?

Rädda Barnen finns på plats I 120 länder för att säkerställa alla barns rätt till utbildning, trygghet och skydd. I de flesta länder innebär detta arbete ett särskilt fokus på barn i migration; barn som frivilligt eller ofrivilligt lämnat sina hem, med eller utan familjer. I sådana situationer är flickor ofta mer utsatta för våld, övergrepp, barnäktenskap och exploatering, och löper större risk att missa skolan.

På vilka sätt stöttar Rädda Barnen flickor på flykt?

Rädda Barnen arbetar för att förebygga osäker migration, vi skyddar barn längs migrationsvägarna och hjälper dem att integreras i det nya hemlandet.

Här är några exempel på vad vi gör för barnen:

- Mat, tak över huvudet, utbildning och trygga platser där barn kan finna en frizon

- Familjeåterförening

- Psykosocialt stöd

- Opinionsbildning för säkra migrationsvägar och respekt för barns rättigheter, oavsett var i världen de bor

- Återvändarprogram

- Program för nyanlända barn 

Hur ser samarbetet mellan Rädda Barnen och Astrid Lindgren Aktiebolag ut?

Rädda Barnen är stolta över att samarbeta med Astrid Lindgren Aktiebolag. Pippi of Today bidrar till en bättre framtid för barn på flykt, uppmärksammar Pippi Långstrump som förebild och Astrid Lindgrens arv som barnrättskämpe. Partnerskapet möjliggör att vi kan investera i och fokusera på verksamhet för barn på flykt med ett särskilt fokus på flickor, som är extra utsatta.

Vad vet vi om flickorna som syns i kampanjen? Varför är de med i kampanjen?

Alla flickor som syns i kampanjen är del av Rädda Barnens verksamhet. Vi har träffat och intervjuat alla flickor, för att de själva ska få dela sin upplevelse av migration och berätta sin historia. Det är viktigt att dessa flickor får sina röster hörda istället för att andra personer pratar åt dem.

Får flickorna betalt för att vara med i kampanjen?

Nej. Alla flickor och deras målsmän har gått med på att delta i kampanjen utan att få betalt.

Är kampanjen avslutad? Kan man fortfarande stötta flickor på flykt?

Det går fortfarande att stötta Pippi of Today. Samarbetet och insamlingen fortsätter som vanligt, med flera partners som fortsatt stöttar initiativet, även om den intitiala kampanjperioden är slut. Detta innebär att vi inte kommer "synas och höras" lika mycket som föregående år. Däremot är behovet större än någonsin och vi arbetar långsiktigt med insatser för flickor på flykt.