Grundkurs i TF-KBT

TF-KBT är kort för Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi för traumatiserade barn och unga. Kursens syfte är att ge kliniker en solid grund för att kunna behandla traumatiserade barn och ungdomar med TF-KBT.

Kursens syfte

Traumafokuserad kognitivbeteendeterapi, TF-KBT är den behandlingsmetod för traumatiserade barn och ungdomar som har det i särklass starkaste stödet i forskning. 

Med start för snart 30 år sen har metoden utvecklats av forskarna och klinikerna Judith Cohen, Esther Deblinger och Anthony Mannarino. Studier har gjorts över hela världen, flera i USA men också i länder som Zambia, Kongo, Norge och under senare tid också i Sverige och överlag visar den på goda effekter. 

Metoden har prövats på barn i åldersspannet 3 till 17 år, för olika trauman såsom familjevåld, sexuella övergrepp, upplevelser av krig och flykt men också i olika situationer och konstellationer såsom individuell behandling, med föräldrars deltagande, för barn i grupp, barn boende på institution, i familjehem, barn på flykt och så vidare. 

Sammantaget innebär det att det finns ett övertygande stöd för att metoden är verksam för barn i olika åldrar, med olika erfarenheter och barn som befinner sig i olika situationer.

Läs mer om kursen i Traumafokuserad KBT (TF KBT) på Linköpings universitet >