Grundkurs i Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi – TF KBT

Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi, TF KBT, är en psykologisk behandling som riktar sig till barn och ungdomar som varit med om skrämmande händelser och utvecklat psykisk ohälsa.

TF KBT är den behandlingsmetod för traumatiserade barn och ungdomar som har det starkaste stödet i forskning just nu. På Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling finns psykologer och psykoterapeuter som utbildar i metoden.

Med start för snart 30 år sen har metoden utvecklats av forskarna och kliniska behandlarna Judith Cohen, Esther Deblinger och Anthony Mannarino. Studier har gjorts över hela världen, flest i USA men också bland andra Zambia, Kongo, Tyskland, Norge och Sverige. Metoden har prövats på barn i åldersspannet 3 till 17 år, för olika trauman såsom våld i familjen, sexuella övergrepp, upplevelser av krig och flykt men också i olika livssituationer och konstellationer såsom individuell behandling, behandling med föräldrars deltagande, för barn i grupp, barn boende på institution, barn boende i familjehem och barn på flykt. Överlag visar forskningen på goda effekter för posttraumatiska symtom och att metoden är verksam för barn i olika åldrar, med olika erfarenheter och som befinner sig i olika psykosociala situationer.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge behandlare inom klinisk barn- och ungdomspsykologi en solid grund för att kunna behandla traumatiserade barn och ungdomar med TF-KBT.

Kursens målgrupp

Vi ser gärna legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med inriktning KBT, men även erfarna behandlare med motsvarande det som tidigare kallades steg 1 (företrädesvis i KBT) är kvalificerade att gå.

Kursens upplägg

  • Tre utbildningsdagar
  • Grupphandledning på ett behandlingsärende under ca ett halvår
  • Webutbildning och inläsning av grundkursbok

Kontaktuppgifter

Kursen ges på förfrågan och med fördel till helt team eller arbetsgrupp på samma gång. Vid intresse, kontakta Anna Vikgren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi eller Hanna Weyler Müller, leg psykolog.

Samtliga utbildare på Rädda Barnen är certifierade trainers av de amerikanska grundarna.