Mer om vad vi gör

Utöver våra hjärtefrågor - Barn på flykt, Barn som misshandlas, Barn som utsätts för sexövergrepp, skola och utbildning - gör vi mycket, mycket mer.

Allt vi gör utgår från barns rättigheter och FN:s konvention för barns rättigheter - Barnkonventionen.

Barns rättigheter i fokus i allt vi gör

Utifrån det driver vi barns rätt att växa upp utan våld, övergrepp och kränkningar, rätten att kunna äta sig mätt och få vård om man blir sjuk, rätten att ha en skola att gå till och rätten att få delta och ha inflytande i frågor som rör ens vardag.

Världen över - i mer än 120 länder varav Sverige är ett - arbetar vi och ställer krav på politiker och makthavare att alltid sätta barns bästa i främsta rummet. Vi stöttar också barn i utsatta situationer och deras föräldrar.

Vi arbetar långsiktigt med våra frågor - i Sverige och i världen

Internationellt arbetar vi ofta tillsammans med organisationer som finns i landet. De är experterna på hur barnen i det egna landet har det, och samarbetet är en förutsättning för att de förbättringar vi kämpar för blir långsiktiga och inte är beroende av vår närvaro i landet.

I Sverige har vi över 200 lokalföreningar med Barnrättskämpar som aktivt kämpar för alla barns rättigheter. Du kan också vara med!

Till toppen

Centrum för stöd och behandling

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som tillhör Rädda Barnens prioriterade målgrupper: barn på flykt, barn i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld. Vi möter barn som ofta har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och psykologisk behandling tillgodosedda

Barnklubbar stoppar barnäktenskap i Nepal

När Usha var bara 12 år var hon tvungen att sluta skolan för att föräldrarna bestämt att hon skulle gifta sig. Men Usha vägrade. Hon fick hjälp av sin lokala barnklubb som stöds av Rädda Barnen – och idag ett år senare är hon tillbaka i klassrummet igen. Nu kan hon fortsätta vara barn innan det är dags att bli vuxen på riktigt.

Innebandy för nyanlända barn

Våra egna lokalföreningar och idrottsföreningarna på orten ska samarbeta för att få in nyanlända barn i föreningslivet. Först ut i ett pilotprojekt har Tierp varit.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners