Traumamedveten omsorgAtt vara en viktig vuxen för barn som upplevt svåra händelser

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande för barnets läkning och återhämtning.

Med hjälp av en grundläggande traumaförståelse kan vuxna förstå och svara på barn och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta främjar barn och ungas läkning och återhämtning efter svåra händelser.

Vad är TMO - Traumamedveten omsorg?

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt utformat av de australiensiska psykologerna dr. Howard Bath och dr. Diana Boswell. Här berättar Howard Bath mer om TMO:

Hur arbetar Rädda Barnen med TMO?

Rädda Barnen erbjuder utbildningar och föreläsningar i TMO i hela Sverige. Vi erbjuder främst tvådagarsutbildningar och kompetensutvecklingsprogram för hela personalgrupper. Är du intresserad av att boka en utbildning eller vill ha mer information, kontakta infoTMO@rb.se.

Till toppen

Vad är TMO?

Traumamedveten omsorg hjälper och vägleder vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Läs mer om TMO här.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners