Traumamedveten omsorgHjälp för barn som varit med om traumatiska händelser

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande.

Viktiga vuxna är föräldrar, familjehemsföräldrar, anställda inom socialtjänst, elevhälsopersonal, boendepersonal, anställda vid myndigheter, lärare, tränare och andra. De behöver förstå, stötta, vårda, vägleda och ibland sätta gränser för de här barnen som ibland visar beteenden som är både svårbegripliga och utmanande.

Hur arbetar Rädda Barnen med TMO?

Rädda Barnen erbjuder utbildningar och föreläsningar i TMO i hela Sverige. Våra utbildare är alla socionomer eller psykologer med omfattande erfarenhet från traumafältet.

Vi erbjuder främst tvådagarsutbildningar som innefattar hela personalgrupper. Under 2017 anordnar vi också fem stycken öppna utbildningar dit du som enskild individ kan anmäla dig. Har din personal gått utbildning i TMO så kan ni boka in någon av Rädda Barnens fördjupningar;

  • Implementerande workshop som fokuserar på att omsätta TMO i praktiken i just din verksamhet. En av Rädda Barnens utbildare håller i en heldag tillsammans med hela personalgruppen.
  •  TMO-konsultation. Personalgrupper om 6-8 personer guidas då vid tre tillfällen à 2h av en av Rädda Barnens utbildare genom arbetets utmaningar med hjälp av TMOs tre pelare.

Vi håller även i kompetensutvecklingsprogram som löper över en längre tid.

Du kan också boka in dig på vår samtalsledarutbildning Snacka Loss! för personal på boende för ensamkommande. Utbildningen sträcker sig över en dag, och du behöver ha gått öppen utbildning i TMO för att kunna boka in dig på dagen. Utbildningen ger förståelse för hur samtalsgrupper på boenden kan genomföras i syfte att främja ett klimat som ger trygghet och fördjupade relationer. Deltagarna ska efter genomförd utbildning känna sig förberedda att genomföra samtalsgrupper på sitt boende utifrån samtalsmodellen Snacka Loss!.

Är du intresserad av att boka en utbildning eller vill du ha mer information kan du kontakta: infoTMO@rb.se

Till toppen

Vad är TMO?

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett sätt för viktiga vuxna att skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker.

Öppna utbildningar i TMO 2017

TMO erbjuder öppna heldagsutbildningar för enskilda professionella vid ett flertal olika datum.

25 november Östersund, utbildning riktad mot civilsamhälle och frivilligsektor

För bokning och kontakt maila infoTMO@rb.se

Snacka Loss!

Du som har gått en öppen utbildning i TMO har möjlighet att gå en heldagsutbildning i samtalsmodellen Snacka Loss!

Är du intresserad av att boka en utbildning eller vill du ha mer information kan du kontakta: infoTMO@rb.se

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att boka en utbildning eller vill du ha mer information kan du kontakta: infoTMO@rb.se

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners