Allt fler unga söker stöd för hedersförtyck

Då stora delar av samhället stängs ned på grund av corona riskerar fler barn att fara illa. Rädda Barnen ökar därför sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck.

2015 lanserade Rädda Barnen Sveriges första nationella stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och har bara under de senaste två åren tagit emot över 1000 samtal.

Chatten är en del av arbetet i Kärleken är fri som funnits sedan 2008 för att förebygga hedersproblematik och stötta utsatta ungdomar. På grund av corona är många barn och unga hemma i större utsträckning, vilket ökar utsattheten då isolering innebär att de avskärmas från omvärlden och tillbringar mer tid med familj och släktingar. Rädda Barnen har därför tredubblat antalet öppna timmar i sin anonyma stödchatt, där ungdomar kan få stöd och hjälp.

Det jobbigaste med viruset är att jag inte kan få träffa vänner i skolan, och en annan sak är att träffa min pojkvän. Förut brukade jag låtsas att jag skulle göra skolgrejer, men jag träffade då min pojkvän. Nu finns det ingen chans för oss att ses. Det skulle aldrig hända att jag berätta om honom för min familj. Jag kommer då trampa på familjens heder och då kommer hela släkten vara ute efter mig.”– från samtal i chatten

Fler samtal och större oro

Rädda Barnen hade redan innan pandemin svårt att ta emot alla samtal som kom in på grund av högt tryck i chatten. När vi växlade upp arbetet i början av pandemin såg vi en enorm ökning – men i takt med att samhället stängdes ned blev det också tydligt att det kan bli svårare för ungdomarna att söka stöd när familjen är i närheten.Flera har berättat att de är mer övervakade nu eftersom de är hemma nästan hela tiden. Många uttrycker också att de längtar tillbaka till skolan och till det liv som kändes mer tillåtande.

”Det skulle bli en hel bok om jag skrev allt jag inte får göra. Jag får inte ha sex, får inte vara hemma hos killar, inte gå ut på fest, vara sent ute – inte ens om jag ska på promenad. Det är egentligen ingen skillnad nu än innan corona – ja, en grej är väl att jag alltid är hemma nu och övervakas vad jag gör. Jag längtar till skolan, jag hoppas det här snart är över.”– från samtal i chatten 

– Vi har tagit emot fler samtal än tidigare totalt, eftersom öppettiderna är större och mer varierade. Däremot ser vi att flödet ser annorlunda ut, att vissa unga har svårare att nå oss, säger Evelina, samordnare på stödchatten.

Samtalsstöd som gör skillnad

”Nu måste jag tyvärr dra, mina föräldrar är hemma. Du visade mig att du gick och lita på så! Så tack för pratet, det känns så himla mycket skönare nu.” – från samtal i chatten 

De flesta gånger kommer unga in i chatten för att få prata med en vuxen som verkligen lyssnar. Chatten kan vara första gången en ung berättar om sin situation, våldet och begräsningarna hemma. Det kan vara skönt att prata med någon som förstår och kan ge stöd och råd. Dessutom är alla helt anonyma.

"Er hjälp betyder väldigt mycket för mig. Jag känner mig tryggare att prata med någon som kan hjälpa mig nu, det känns på något sätt lite lättare. Tack så mycket." – från samtal i chatten

Chatten bemannas vanligtvis av ett 40-tal ideella svarare som utbildas av Rädda Barnen. De utökade passen bemannas främst av utbildade socionomer och psykologer med stor erfarenhet av barn och unga i svåra livssituationer och kompetens inom hedersförtryck och våld. Ibland vill unga ha en återkommande kontakt med oss, då erbjuder vi det. Det kan vara att få samtalsstöd per telefon, flera chattsamtal med samma person eller mejla regelbundet med någon. Vi kan följa en ungdom en längre tid och hjälpa till med lokala kontakter eller andra insatser som den behöver.

”Jättetacksam för ditt stöd, behöver verkligen komma ut från det här. Önskar dig en fortsatt trevlig kväll. En ängel är du, du fick mig att känna lättnad.” 

Sommarlovet kan innebära fler risker

I vanliga fall brukar sommarlovet vara en jobbig tid för unga som lever under hedersförtryck då kontakten med vänner, klasskompisar och trygga vuxna minskar. Under sommaren ökar också risken för tvångsgifte, bortgifte, att hållas kvar utomlands och uppfostringsresor. Vi vet ännu inte hur corona påverkar just de riskerna eftersom det fortfarande pågår reseförbud och restriktioner. Men den utsatthet som ungdomarna upplever under pandemin fortsätter när sommarlovet tar vid. Att leva helt- eller delvis isolerad under så lång period kommer innebära en mycket svår tid för många och Rädda Barnen fortsätter arbeta för att alla barn i Sverige ska få en trygg uppväxt.

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare

Vad kan du som vuxen göra?

Om du är en vuxen som har kontakt med ungdomar – i skolan, i grannskapet, vid fritidsaktivitet eller i andra sammanhang – var så närvarande du kan, trots avstånd och distans. Visa att du finns och lyssnar och ta alltid ungdomens känslor och situation på allvar. Är du orolig för en ungdom i din omgivning – våga fråga! Kom ihåg att barn och unga har rätt att må bra och vuxna har ett ansvar att agera om ett barn riskerar att fara illa.

Signaler på att en ungdom lever under hedersrelaterat våld och förtryck

Exempel på varningstecken kan vara att en ungdom: 

 • beskriver att den ofta har magvärk, huvudvärk, illamående eller svårt har att sova
 • begränsas i val i livet – som klädsel, vänner, partner, fritidsaktiviteter eller val av utbildning
 • får inte delta i all undervisning i skolan, aktiviteter och skolresor
 • får ta stort ansvar för hemarbete och småsyskon
 • berättar att hon/han behöver förlova sig, att det finns konkreta planer om äktenskap trots att hon/han är underårig, trots att hon/han inte är klar med skolan
 • kommer inte tillbaka efter sommaren, lov, corona, ledigheter eller efter sjukperioder
 • är utsatt eller utsätter en släkting för bevakning och kontroll, t.ex. att en ungdom bevakas av ett syskon eller annan släkting - kan göras både fysiskt och digitalt
 • utsätts för hot, våld och kränkningar och visar tecken på utsatthet för fysiskt våld som blåmärken, brännmärken, rivmärken, rodnader sår eller frakturer
 • kan vara utsatt även om den inte visar några tecken alls

Om du tror att en ungdom i din närhet lever under hedersrelaterat våld och förtryck

 • Visa ungdomen att du är en person som den kan vända sig till. Berätta att du finns för att lyssna och ta ungdomens information på stort allvar.
 • Tänk på risken med att involvera föräldrarna – föräldrarna kan vara de som utsätter sitt barn för våld, kontroll och begränsningar.
 • Rådfråga socialtjänst – du kan alltid ringa dem, dygnet runt. Du har rätt att vara anonym.
 • Rådfråga det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  De har en nationell stödtelefon som du kan ringa vardagar, tel. 010-223 57 60.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänst och eventuellt anmälan till polisen.

Om Kärleken är fri

Kärleken är fri är en väl beprövad metod för att motverka att unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver den nationella stödchatten ligger arbetet i Kärleken är fri till grund för det påverkansarbete som Rädda Barnen driver i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi utbildar även vuxna som möter barn i vårt koncept med lokala så kallade samverkansgrupper, för att de sedan ska kunna anordna temaveckor i skolan om kärlek och rättigheter med barn och unga. En samverkansgrupp kan till exempel bestå av lärare, polis, socialtjänst, elevhälsa och medlemmar i Rädda Barnens lokalföreningar, som tillsammans bidrar till en hållbar förändring och skapar trygga nätverk för barnen. Läs mer om Kärleken är fri.