Rädda Barnens historia

Under Rädda Barnens snart hundraåriga historia har vi bland annat varit aktiva i kampanjen som ledde till att Sverige som första land i världen förbjöd aga 1979. Vi har även bidragit till att Barnkonventionen kom till.

Efter första världskriget kom alarmerande nyheter om att tre miljoner barn i Europa svalt på grund av handelsblockaden.

Eldsjälen Eglantyne Jebb höll föredrag, spred appeller och delade ut flygblad, med målet att häva blockaden och sätta in humanitär hjälp. Inget barn skulle lida oförskyllt, inte heller på fiendesidan.

Den 19 maj 1919 arrangerade hon ett massmöte i Albert Hall vilket blev startskottet för Save the Children Fund. Eglantyne Jebb insåg att samhället måste förändras för att barn skulle få det bättre och hon var en av de första att formulera begreppet "barnets rättigheter".

Sex månader senare bildades Rädda Barnen i Sverige. Ordförande var Ellen Palmstierna och bland de aktiva fanns journalisterna Gerda Marcus och Elin Wägner.

Arbetet inriktade sig till en början på att lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget.

Från välgörenhet till barnrättsorganisation

Under mellankrigstiden låg fokus på barn i Sverige men det förändrades efter andra världskriget när människor i Sverige fick ökade insikter om att barn for illa i olika delar av världen.

Under 1970-talet omvandlades Rädda Barnen till en modern biståndsorganisation och alltmer av resurserna gick till att förändra situationen för barn i utvecklingsländer.

Rädda Barnen var mycket aktiva i tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som antogs av FN:s generalförsamling 1989.

Med konventionen som inspiration och vägledning har vi sedan dess arbetat långsiktigt för att förbättra barns livsvillkor och för att stärka deras rättigheter.

Sedan 1999 är Rädda Barnen medlem i Internationella Rädda Barnen där vi nu är 30 medlemmar. 

Till toppen

Vi tycker! Vi agerar!

Vi tycker! Det är dags att barns rättigheter blir till verklighet.

Vi agerar! I Sverige. Över hela världen. Dygnet runt. Året om. För barns liv, rättigheter och framtid.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners