Skriv på!Splittra inte barnfamiljer

23 juni 2016

Den 21 juni röstade vår riksdag igenom en ny lag som innebär att många av de föräldrar och barn som söker asyl inte längre kan återförenas med sin familj. Det är oacceptabelt, och strider dessutom mot Barnkonventionen.

Foto: Tomas Ohlsson

Många känner inte till vad den nya lagen innebär. Hur hårt barnen riskerar att drabbas. Att de kan förlora sina föräldrar och syskon i ett ögonblick. Alla barn har rätt till en barndom och att få växa upp till trygga vuxna. Alla barn har rätt till den kärlek och trygghet som en förälder kan ge.

 Säg ifrån - skriv på nu!


Svenska folket kan inte låta detta ske. Alla barn har rätt till en barndom och att få växa upp till trygga och #orädda vuxna. Alla barn har rätt till den kärlek och trygghet som en förälder kan ge.

Den 21 juni röstade riksdagen rösta igenom ett lagförslag som handlar om tillfälliga uppehållstillstånd. Det innebär bland annat att många av de föräldrar och barn som söker asyl inte längre kan återförenas med sin familj.

- Visste du till exempel att även om man flyr från ett land i krig är det inte självklart att man definieras som flykting? Många får istället status som alternativt skyddsbehövande och har därmed inte rätt att återförenas med sin familj om det nya lagförslaget går igenom. Majoriteten av de syrier som sökte asyl i Sverige förra året fick uppehållstillstånd som just alternativt skyddsbehövande.

- Uppskattningsvis kommer två tredjedelar av de barn som fått uppehållstillstånd inte att ha rätt att återförenas med sina föräldrar och syskon om lagen blir verklighet.

- Fler barn riskerar att drunkna i Medelhavet. De nya reglerna kommer med stor sannolikhet även att leda till att fler familjer ger sig ut på livsfarliga resor med sina barn då föräldrarna inte vill riskera att aldrig få återse sina familjemedlemmar.

- Lagförslaget strider mot Barnkonventionen som slår fast att alla barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Barn som skiljs från sin familj hör till de mest utsatta grupperna av barn. De blir lätt offer för våld, övergrepp och exploatering.

Vi måste våga stå upp och kräva att barnfamiljer inte splittras.

Säg ifrån - skriv på nu!

 

Frågor och svar om Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd

Mer om den nya lagen

Barnfamiljer som splittras blir en konsekvens av lagen om tillfälliga uppehållstillstånd som riksdagen röstade igenom 21 juni. 

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners