Vad är barnfattigdom?

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att barn i familjer med dålig ekonomi hamnar i utanförskap och att de saknar de möjligheter de borde ha.

Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. De barn som vi räknar som fattiga lever i en familj som antingen har låg inkomststandard – alltså så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader – eller får försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Under 2013 levde 234 000 barn i fattigdom. Det vill säga ungefär 12 procent av alla barn i Sverige. Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver.

Hur påverkas barnen?

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Barnet löper till exempel större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan.

De här barnen har inte heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar lätt utanför gemenskapen.

Barn påverkas också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler.

Vi kräver handling

På Rädda Barnen anser vi att Sverige måste samla sina åtgärder mot barnfattigdomen i en kraftfull plan.

Planen ska prioritera de mest utsatta grupperna och vara ett aktivt redskap i politiken, alltså ha tydliga mål, aktiviteter och resurser.

Läs mer om vad vi gör för att bekämpa barnfattigdomen.

Till toppen

Tre sätt du kan stödja vårt arbete

> Bli månadsgivare

> Ge en gåva

> Ge av din tid

Testa dina kunskaper om barnfattigdom i Sverige

Det finns ungefär 2 miljoner barn i Sverige. Hur många av dem lever i barnfattigdom?Det säger Barnkonventionen

Varje barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna har ekonomiska svårigheter.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners