Centrum för stöd och behandling

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och som tillhör Rädda Barnens prioriterade målgrupper: barn på flykt, barn i socioekonomiskt utsatthet och barn utsatta för våld.

Vi möter barn och ungdomar som ofta har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Vi som arbetar här är psykologer, socionomer och psykoterapeuter med gedigen kunskap om barn


Vi använder kunskap från barnen

Att möta barn och ungdomar lär oss mycket om hur deras liv kan se ut, vad barnen själva tycker och tänker om sin situation och vad som behöver förändras. Den kunskapen använder vi när vi tillsammans med andra som arbetar på Rädda Barnen påverkar samhället för att alla barns rättigheter ska respekteras.

Behandlingsverksamhet

Vi fokuserar särskilt på tre klientgrupper:

  • Barn som kommer ensamma eller med sin familj till Sverige, med eller utan uppehållstillstånd och som till exempel har utvecklat traumasymtom.
  • Barn i socioekonomiskt utsatthet, som bor i särskilt utsatta områden och som på grund av svåra upplevelser har utvecklat psykisk ohälsa.
  • Barn som har varit utsatta direkt eller indirekt av våld och övergrepp och där önskvärda insatser från samhället saknas.

Vid sidan om behandlingsverksamheten erbjuder vi konsultation om exempelvis barn och trauma till andra professionella inom t ex socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Vi ger också råd och stöd via telefon till allmänheten.
Verksamheten startades i Stockholm 1990. Idag har vi mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Till toppen

Kontakta Centrum:

Om du behöver stöd eller vill veta mer om vårt arbete, kontakta oss på telefon 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för barn och unga. Det går också bra att mejla centrum@rb.se.

Podd för dig som arbetar med eller för barn

Barn som utsätts för våld, svåra vårdnadstvister och barn utan papper är några av ämnena i vår poddradio ”Mellan stolarna”.

Våra psykologer resonerar med andra sakkunniga om hur de allra mest utsatta barnen kan få stöd och hjälp.

Nätverk för behandlare av traumatiserade barn

För att traumatiserade barn ska kunna få bra behandling driver vi ett nationellt nätverk för behandlare som arbetar med metoden traumafokuserad KBT (TF-KBT).

Syftet med nätverket är bland annat att dela erfarenheter och ta del av nya forskningsrön.

Är du intresserad? Hör av dig till Carina Örgård carina.orgard@rb.se.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners