Centrum för barn och ungdomar

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer erbjuder behandling och stöd för barn och unga. Vi arbetar med särskilt utsatta barn men tar aldrig över det ansvar som samhället har för vård och behandling.

Vi försöker ge särskild uppmärksamhet till barn som utsatts för våld och övergrepp, flyktingbarn och deras familjer samt barn och ungdomar som av olika skäl lider av psykisk ohälsa och inte får den hjälp de behöver inom hälso- och sjukvård.

Använder kunskap från barnen

Mötet med barn och ungdomar lär oss mycket om hur deras liv kan se ut i Sverige, vad barnen själva tycker och tänker om sin situation och vad som behöver förändras. Den kunskapen använder vi när vi tillsammans med andra som arbetar på Rädda Barnen påverkar samhället för att alla barns rättigheter ska respekteras.

Behandlingsverksamhet

Vi fokuserar särskilt på tre klientgrupper:

  • En grupp är barn som kommer ensamma eller med sin familj till Sverige, med eller utan uppehållstillstånd.
  • En annan grupp är barn i svåra vårdnadstvister där föräldrar är i konflikt om vårdnad, boende och umgänge. Läs också mer om Ett Fredat Rum.
  • Den tredje gruppen är barn som är utsatta direkt eller indirekt av våld och övergrepp och där önskvärda insatser från samhället saknas.

Vi som arbetar här är psykologer och socionomer med gedigen kunskap om barn.

Vid sidan om behandling erbjuder vi också konsultation om barn i utsatta livssituationer till andra professionella inom t ex socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Vi ger också råd och stöd i telefon till allmänheten.

Verksamheten startades i Stockholm 1990. Idag har vi mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Läs mer om hur Centrum jobbar.

Till toppen

Kontakta Centrum:

Om du behöver stöd eller vill veta mer om vårt arbete, kontakta oss på telefon 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för barn och unga. Det går också bra att mejla centrum@rb.se.

Podd för dig som arbetar med eller för barn

Barn som utsätts för våld, svåra vårdnadstvister och barn utan papper är några av ämnena i vår poddradio ”Mellan stolarna”.

Våra psykologer resonerar med andra sakkunniga om hur de allra mest utsatta barnen kan få stöd och hjälp.

Nätverk för behandlare av traumatiserade barn

För att traumatiserade barn ska kunna få bra behandling driver vi ett nationellt nätverk för behandlare som arbetar med metoden traumafokuserad KBT (TF-KBT).

Syftet med nätverket är bland annat att dela erfarenheter och ta del av nya forskningsrön.

Är du intresserad? Hör av dig till jannes.grudin@rb.se.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners