Världens Barn 2017

Världens Barn är en gemensam insamlingskampanj och ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 humanitära organisationer, SVT och Sveriges Radio samt ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner i landets alla kommuner.

Foto: Jesper Anhede

Världens Barn har uppskattningsvis 45 000 frivilliga som år efter år engagerar sig för utsatta barn runt om i världen. Tack vare Världens Barn kan Rädda Barnens arbete för barns rättigheter i Västra Afrika fortsätta.

Rädda Barnens profilprojekt - minska våld mot barn i Västra Afrika

Projektets huvudsyfte är att barn ska få växa upp i en miljö fri från våld. Projektet implementeras i fyra regioner där några av de mest utsatta områdena i Senegal och Gambia återfinns. Fysisk bestraffning av barn är mycket vanligt i dessa områden.

Inget barn ska utsättas för våld eller övergrepp

Rädda Barnens arbete syftar till att utrota alla former av våld och övergrepp mot barn. Målet är att alla barn, i enlighet med Barnkonventionen, ska få växa upp i en miljö fri från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, inklusive fysisk och förnedrande bestraffning, könsstympning, barnäktenskap och tidig graviditet. Rädda Barnen arbetar på flera nivåer för att få till stånd förändring i barns liv och för att barns rättigheter ska uppfyllas.

På nationell nivå arbetar projektet för att påverka lagstiftning och hur lagar implementeras; i Senegal för att stärka barns skydd mot våld i samband med framtagandet av en lag som specifikt behandlar barns rättigheter i samhället (Childrens Act) och i Gambia för en effektiv implementering av lagen mot könsstympning.

Särskilt fokus ligger på att stärka kapacitet på lokal nivå hos nyckelpersoner för barn, såsom föräldrar, lärare, och socialarbetare, för att förebygga våld och för att barn som utsätts för våld ska få den hjälp de behöver. Föräldrar och lärare får lära sig hur man uppfostrar och utbildar barn utan våld genom alternativa metoder som bygger på barns utveckling och hur man bygger relationer baserade på tillit och respekt.

Bild: Workshop med gambiska ungdomar om farorna med kvinnlig könsstympning.

Vi stärker barns rättigheter

En viktig del i arbetet är också att utbilda och stärka barnrättskommittéer i byarna, vilka sprider kunskap om olika typer av våld mot barn, särskilt sexuellt våld och könsstympning, och agerar när barn utsätts för våld. Barns deltagande och stärkandet av barnledda organisationer är centralt för Rädda Barnens arbete i Gambia och Senegal.

Genom att stärka barns kunskap om sina rättigheter och också deras självförtroende, ledarskap och påverkansförmåga stärks deras möjligheter att skydda sig mot våld och att leda kampanjer för att öka medvetenheten om våld i skolan och i samhället i stort.

Ge en gåva till Världens Barn och Radiohjälpen: 90 1950-6

Under kampanjveckorna 2017 samlades 80 miljoner kronor in till Världens Barn. Tack alla ni som bidragit! Insamlingen fortsätter året ut.  

Till toppen

Världens Barn 2016

Vi var närmare 45 000 frivilliga som tillsammans med Sveriges Television och Sveriges Radio samlade in över 65 miljoner kronor i förra årets kampanj.

Stort tack till alla som var med och bidrog!

Vill du engagera dig i Världens Barn?

Är du medlem i Rädda Barnen och vill engagera dig i Världens Barn? Logga in till medlemssidorna och läs mer.

Vill du läsa mer om Världens Barn.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners