Save the Children HelplineNy hjälptelefon för barn som kommer ensamma

24 november 2015

Nu finns det hjälp att få på telefon för barn och unga som kommit ensamma till landet. Vår nya telefonlinje svarar på frågor och ger stöd på tre olika språk.

Det kan vara svårt för barn som kommer ensamma till Sverige att veta vart de ska vända sig med olika frågor. Och det är inte alltid lätt att få hjälp med praktiska eller mer personliga saker på sitt eget språk. Därför har vi startat en stödlinje dit barnen kan ringa för att prata med en vuxen som kan lyssna och hjälpa till med information om hur det fungerar i Sverige. Stödlinjen kallas Save the Children helpline eftersom vi riktar oss till barn och unga som inte hunnit lära sig svenska än.

På tre språk

Till en början kan de som ringer få hjälp på tre språk, arabiska, engelska och dari som man pratar i Afghanistan. Förhoppningen är att kunna erbjuda fler språk med tiden.

– Alla barn som kommer ensamma till Sverige har ett stort behov av ett tryggt mottagande och att ha någon  som lyssnar men som också kan ge råd vart man kan vända sig. När barnen som kommer dessutom blir allt yngre så blir det behovet ännu större och där måste vi som viktiga vuxna runt de här barnen försöka underlätta för dem, säger Ola Mattsson, programchef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Möjlighet att landa tryggt

Stödlinjen är en av flera saker Rädda Barnen gör för att ge barn på flykt möjligheten att landa tryggt. Framöver kommer satsningar på fler barnvänliga platser och breda utbildningsinsatser som fokuserar på hur man pratar med barn.

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn på flykt. Vi har välutvecklade metoder och vet vilka behov barn på flykt har. Därför är det självklart att vi så långt som möjligt ska dela med oss av denna erfarenhet. Vi har redan i dag såväl stationära som mobila barntrygga platser på plats i Trelleborg och Malmö, säger Ola Mattsson.

Till en början kommer stödlinjen att bemannas av anställd personal. Men även frivilliga kommer att rekryteras till stödlinjen och vi hoppas kunna erbjuda fler språk med tiden.

Barnen som ringer kan vara anonyma och samtalen är gratis.

Telefonnumret är: 0200-77 88 20

Save the Children helpline

Telefonnummer: 0200-77 88 20

Öppettider: alla dagar 15-18

Språk: engelska, dari och arabiska.

Barnen kan vara anonyma och samtalen är gratis.

Till sidan för stödlinjen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners